Szefowie MSZ państw UE: sytuacja na Białorusi w zakresie praw człowieka pogarsza się


Na zdjęciu: Josep Borrell, fot. BNS/Scanpix/AFP
Przestrzeganie praw człowieka na Białorusi pogarsza się. Ciągłe kampanie prześladowań wobec wszystkich warstw białoruskiego społeczeństwa, bezprecedensowy poziom represji podważają potencjał uczciwości i legitymizacji wyborów parlamentarnych i lokalnych zaplanowanych na 25 lutego 2024 r., napisali szefowie MSZ państw UE w przyjętych w poniedziałek, 19 lutego, w Brukseli konkluzjach.Ministrowie zatwierdzili konkluzje potwierdzające niezachwiane poparcie Unii Europejskiej dla dążenia narodu białoruskiego do wolnej, demokratycznej, suwerennej i niezależnej Białorusi.

„Białoruś pozostaje wysoko na liście priorytetów UE. Potępiamy ciągłe bezsensowne łamanie praw człowieka przez reżim Łukaszenki i bezprecedensowy poziom represji przed nadchodzącymi wyborami. Osoby odpowiedzialne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Solidaryzujemy się z narodem białoruskim i pozostajemy zdeterminowani, aby zmobilizować wszystkie narzędzia, by wesprzeć jego dążenie do pokoju i demokracji” – powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell,

W swoich konkluzjach Rada wyraziła głębokie zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją w zakresie praw człowieka na Białorusi. Zdecydowanie potępiła ciągłe kampanie prześladowań i zastraszania wobec wszystkich warstw białoruskiego społeczeństwa, bezprecedensowy poziom represji i ograniczenia udziału w życiu politycznym, które jej zdaniem podważają potencjał uczciwości i legitymizacji wyborów parlamentarnych i lokalnych zaplanowanych na 25 lutego 2024 r.

Rada wyraziła głębokie zaniepokojenie działaniami reżimu Łukaszenki wpływającymi na tożsamość narodową Białorusi i potwierdziła swoje zaangażowanie we wspieranie i promowanie języka oraz kultury białoruskiej.

Ponadto Rada zdecydowanie potępiła ciągłe wsparcie udzielane przez białoruski reżim Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie i wezwała Białoruś, aby powstrzymała się od takich działań i przestrzegała swoich zobowiązań międzynarodowych. Potępiła także hybrydowe ataki reżimu na zewnętrzne granice UE, w tym instrumentalizację migrantów.

UE nałożyła wcześniej sankcje na reżim Łukaszenki i jest gotowa podjąć dalsze sankcje, jeżeli władze białoruskie będą kontynuować swoje działania.

W konkluzjach podkreślono także zdecydowane wsparcie UE dla białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. Z zadowoleniem przyjęto utworzenie Grupy Konsultacyjnej UE składającej się z białoruskich sił demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego.

Ponadto ministrowie przypomnieli o zobowiązaniu UE do przekazania 3 miliardów euro przyszłej demokratycznej Białorusi w ramach kompleksowego planu wsparcia gospodarczego, którego celem jest przyspieszenie reform demokratycznych, tworzenie nowych miejsc pracy i poprawa standardów życia ludzi.

Na podstawie: PAP