Tomasz Sidorowicz zwycięzcą krajowych „Kresów 2023”


Na zdjęciu (od lewej): Donata Savanevičiūtė, Anna Kietlińska oraz Tomasz Sidorowicz, fot. Marian Paluszkiewicz
Tomasz Sidorowicz z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie zajął I miejsce w najstarszej grupie wiekowej w krajowych eliminacjach XXXII Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy”, które odbyły się we czwartek, 9 listopada, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Zwycięzca będzie reprezentował Litwę podczas spotkań laureatów „Kresów” w Białymstoku 4-9 grudnia br. Na liście reprezentantów znalazły się również Donata Savanevičiūtė ze Szkoy Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie w rejonie wileńskim (II miejsce) oraz Maria Magdalena Mironczik z Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie w rejonie trockim (wyróżnienie).

Uczestnicy konkursu rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 7, dzieci od 8 do 12 lat, młodzież od 13 do 15 lat oraz młodzież powyżej 16. roku życia. Podział na cztery kategorie obowiązuje od 2020 roku. W poprzednich edycjach rywalizowano w trzech grupach wiekowych.  

Laureaci i wyróżnieni

I kategoria wiekowa (dzieci do 7 lat)

I miejsce – Amelia Piłat z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie (nauczycielka Barbara Zinkiewicz) oraz Dominika Szłuińska z Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu w rejonie wileńśkim (nauczycielka Krystyna Radzewicz)
II miejsce – Orest Balke ze Szkoły-Przedszkola „Wilia” w Wilnie (nauczycielka Danuta Suščenkovienė)
III miejsce – Sofia Kondratowicz ze Szkoły-Przedszkola „Wilia” w Wilnie (nauczycielka Łucja Gornatkiewicz)

Wyróżnienia – Gabriela Tyszkiewicz z Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach (nauczycielka Alicja Staszewska), Adam Jurgo z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach (nauczycielka Ingrida Staniulienė) oraz Beniamin Bortkiewicz z Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce (nauczycielka Grażyna Sankowska-Bersekerska)

II kategoria wiekowa (dzieci od 8 do 12 lat)

I miejsce – Maja Błaszkiewicz z Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (nauczycielka Lilia Tomaszewicz)
II miejsce – Jan Benedykt Józef Rudnicki z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie (nauczycielka Alicja Rosowska)
III miejsce – Damian Mazajło ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie w rejonie wileńskim (nauczycielka Olga Wołkowicka)

Wyróżnienia –  Dawid Masalskij z Gimnazjum w Grzegorzewie (nauczycielka Eliza Paszkiewicz), Magda Danie z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach (nauczycielka Wiesława Komuliubienė), Oliwia Sieniuć ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie w rejonie wileńskim (nauczycielka Irena Korwiel), Uljana Jonytė z Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu w rejonie wileńskim (nauczycielka Jolanta Markowska) Amelia Kozakovaitė ze Szkoły Podstawowej im. Św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy w rejonie wileńskim (naucz. Justyna Breivė)

III kategoria wiekowa (młodzież od 13 do 15 lat)

I miejsce – Justyna Celestyna Turowska z Gimnazjum w Ejszyszkach w rejonie solecznickim (naucz.ycielka Wacława Iwanowska)
II miejsce – Marcin Łogaczow z Filii Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach Szkoły-Centrum Wielofunkcyjnego w Mościszkach (nauczycielka Danuta Czerniawska)
III miejsce – Tomasz Suckiel z Gimnazjum w Ejszyszkach w rejonie solecznickim (nauczycielka Alicja Turowska)

Wyróżnienia – Tomasz Zdanowicz z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie (nauczycielka Wiesława Gawerska-Żwirblis) Amelia Maconko z Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu w rejonie trockim (nauczycielka Grażyna Paulauskienė), Izabela Učkuronytė z Gimnazjum w Ejszyszkach w rejonie solecznickim (nauczycielka Wacława Iwanowska), Edvinas Semionovas ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie w rejonie wileńskim (nauczycielka Olga Wołkowicka), Beata Szczerbuk z Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu w rejonie wileńskim (naucz. Lucja Podworska).

IV kategoria wiekowa (młodzież powyżej 16. roku życia)

I miejsce – Tomasz Sidorowicz z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie (nauczycielka Regina Paszuta)
II miejsce – Donata Savanevičiūtė ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie w rejonie wileńskim (nauczycielka Alina Savanevičienė)

Wyróżnienie – Maria Magdalena Mironczik z Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowiew rejonie trockim (nauczycielka Lilia Kondratowicz).

Gratulujemy zwycięzcom i laureatom!

Na wszystkich szczeblach konkursu recytatorskiego „Kresy 2023” na Litwie wzięło udział ok. 850 recytatorów.

Organizator eliminacji wszystkich szczebli konkursu „Kresy” na Litwie jest Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Na podstawie:  Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”