Ustanowiono nagrodę Roku Rejonu Wileńskiego


Fot. BNS
Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego ustanowiła Nagrodę Roku Rejonu Wileńskiego, która będzie przyznawana za zasługi dla Ziemi Wileńskiej i jej mieszkańców.
„Szukamy bohaterów życia codziennego, zwykłych ludzi, którzy swoją życzliwością, poświęceniem i aktywnością obywatelską sprawiają, że rejon wileński staje się miejscem atrakcyjnym. Tymi nagrodami chcemy także podziękować osobom zaangażowanym w sprawy społeczne, organizacjom i firmom przyczyniającym się do wzrastania dobrobytu mieszkańców, wzmacniają gospodarkę rejonu, tworzą miejsca pracy i dbają o odpowiedzialność społeczną” – mówi mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz.

Według Edity Tamošiūnaitė, wicemer rejonu wileńskiego, ta nagroda będzie nie tylko wyróżnieniem, ale też zachętą "do jeszcze śmielszego działania, tworzenia nowych pomysłów, rozwijania ich i wdrażania".

„Na Wileńszczyźnie mamy wiele osób, grup i organizacji, które przyczyniają się do dobrobytu rejonu. Naszym obowiązkiem jest okazanie im naszej wdzięczności i zachęcenie ich do dalszego aktywnego działania i szerzenia wiedzy o Wileńszczyźnie” – podkreśla Tamošiūnaitė.

Przewiduje się, że w ciągu roku zostanie przyznanych nie więcej niż 10 nagród. Mer rejonu wileńskiego wręczy nagrody podczas uroczystej gali na zakończenie roku.

Na podstawie: vrsa.lt