VI Konferencja Regionalna "Szkoła mniejszości narodowej na Litwie w roku 2017"


Fot. e-konferencje.pl
Gimnazjum w Trokach (ul. Birutės 44) zaprasza na VI Konferencję Regionalną "Szkoła mniejszości narodowej na Litwie w roku 2017", która odbędzie się 14 grudnia 2017 r. o godz. 10.30. Rejestracja uczestników o godz. 10.00.


Cel konferencji: 
Konstruktywna wymiana poglądów, doświadczeń, osiągnięć i refleksji dotyczących procesów dydaktyczno-wychowawczych oraz kształcenia kompetencji u uczniów w placówkach oświatowych.

Miejsce i kontakty: Gimnazjum w Trokach, ul. Birutės 44, Trakai; tel./fax (8-528) 55670, e-mail: tvm.trakai@gmail.com.

Zgłoszenia:
są przyjmowane do 7 grudnia do godz. 17.00. W zgłoszeniu należy podać następujące informacje: imię i nazwisko każdego uczestnika i prelegenta, tytuł odczytu/wykładu (w jęz. polskim i jęz. litewskim), nazwa organizacji, e-mail i nr telefonu.

Adresaci:
Dyrekcja, nauczyciele/wychowawcy, samorząd uczniowski, rodzice, psycholodzy, logopedzi.

Ilość uczestników:
gimnazjum - 10 osób, szkoła podstawowa - 5 osób, przedszkole - 2 osoby.

Forma pracy:
odczyty i/lub prezentacje multimedialne, szkolenia (czas trwania 5 - 10 minut).

Liczba odczytów i/lub prezentacji:
przedszkole - 1, szkoła podstawowa - 2, gimnazjum -3.

Każdy uczestnik i prelegent konferencji otrzyma certyfikat.

Konferencja odbędzie się pod patronatem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Obiad na koszt organizatora.

Zagadnienia konferencji:
 • System oświaty na Litwie w dobie obecnej.
 • Nauczyciele - liderzy zmieniają szkołę. Lekcja współczesna w edukacji.
 • System oceniania w szkołach, przedszkolach.
 • Metody aktywizujące w nauczaniu i uczeniu się.
 • Sposoby motywowania uczniów/wychowanków do nauki.
 • Wychowanie patriotyczne. Działalność społeczno-obywatelska.
 • Rodzina jako środowisko wychowawcze.
 • One są wśród nas. Praca z dziećmi z zaburzeniami psychotycznymi, lękowymi, tikowymi, odżywiania; praca z dziećmi z ADHD, z depresją, z autyzmem i zespołem Aspergera.
 • Poradnictwo kariery w różnych okresach życia - przedszkole, szkoła początkowa, szkoła podstawowa, gimnazjum.
 • Zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne dla dzieci. Co wybrać?
 • Wychowanie do życia w rodzinie.
 • Przemocy mówimy - Nie!
VI Konferencja Regionalna "Szkoła mniejszości narodowej na Litwie w roku 2017"
Troki
14 grudnia 2017 r., godz. 10.30
Data: 
14.12.2017 - 10:30