W Ponarach - uroczystość w 185. rocznicę bitwy o Wilno


Uroczystość w Ponarach w 185. rocznicę bitwy o Wilno, fot. wilnoteka.lt/Bartosz Frątczak
Polacy i Litwini wspólnie uczcili 185. rocznicę bitwy pod Ponarami, nazywanej także bitwą o Wilno lub bitwą pod Wilnem. Była to jedna z największych bitew powstania listopadowego. W Ponarach, przy pomniku upamiętniającym powstańców poległych w 1831 r., kwiaty złożyli przedstawiciele litewskiego Ministerstwa Ochrony Kraju i Ambasady RP na Litwie, polskich i litewskich organizacji społecznych.
 


Przedstawiciele Ministerstwa Ochrony Kraju, wojska litewskiego oraz polskiej ambasady oddali hołd poległym powstańcom z oddziałów polskich Antoniego Giełguda. Kwiaty zostały złożone również na grobach spoczywających nieopodal żołnierzy armii carskiej. 

Pomnik w Ponarach, upamiętniający powstanie listopadowe, wzniesiono w 2001 r. w miejscu, gdzie odbyła się jedna z najważniejszych walk tego powstania - bitwa o Wilno. Tragiczne dla wojsk powstańczych wydarzenia rozegrały się 19 czerwca 1831 r. w Górach Ponarskich, na zachód od miasta. W bitwie tej powstańcy, dowodzeni przez generałów Antoniego Giełguda i Dezyderego Chłapowskiego starli się z przeważającymi siłami rosyjskimi pod dowództwem gen. Dmitrija Osten-Sackena. Licząca 25 000 żołnierzy i 70 dział armia rosyjska z łatwością odparła atak oddziałów polskich, które straciły 2 000 żołnierzy, podczas gdy Rosjanie jedynie czterystu. Polegli żołnierze zostali pochowani nieopodal miejsca bitwy.

Na pomniku w kształcie krzyża znajdują się tablice w dwóch językach: litewskim - "UŽ MŪSŲ IR JŪSŲ LAISVĘ" i polskim - "ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ". U podstawy krzyża umieszczona jest data: 1830-1831. Na cokole ramion krzyża umieszczono również w języku litewskim (z lewej strony) i polskim (z prawej strony) napis: "Miejsce bitwy dnia 19 czerwca 1831 r. litewskich i polskich powstańców pod dowództwem gen. Antoniego Giełguda z wojskiem rosyjskim. Tutaj zginęło 600 powstańców. Chwała poległym".


 
zdjęcia: Edwin Wasiukiewicz
montaż: Bartosz Frątczak
Na podstawie: delfi.lt, inf.wł.