W Watykanie uroczyście zainaugurowano Rok Św. Jozafata Kuncewicza


Na zdjęciu: (czwarty od lewej) abp Gintaras Grušas, (czwarty od prawej) abp Światosław Szewczuk, fot. vaticannews.va
W sobotę, 12 listopada, w Watykanie uroczyście zainaugurowano Rok Świętego Jozafata Kuncewicza. W 2023 roku będziemy obchodzili 400. rocznicę męczeńskiej śmierci tego Świętego, którego działalność duszpasterska związana była również z Wilnem.Uroczystej liturgii przy grobie św. Jozafata Kuncewicza w bazylice św. Piotra w Watykanie w sobotę, 12 listopada – w liturgiczne wspomnienie tego świętego męczennika – przewodniczył i kazanie wygłosił zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk. Wraz z nim liturgię koncelebrowało 6 innych biskupów oraz przewodniczący Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE) metropolita wileński abp Gintaras Grušas.

W nabożeństwie uczestniczyło i wspólnie się modliło również wielu mnichów, seminarzystów i świeckich.

„W tym szczególnym dniu dziejów naszego Kościoła i Ukrainy, pełnym bólu, krwi, męki i cierpienia, zgromadził nas tutaj, w sercu chrześcijaństwa, przy grobie apostoła Piotra, święty kapłan-męczennik Jozafat” – powiedział abp Ś. Szewczuk.

Zwrócił uwagę, że główną jego siłą, „która mocą łaski Ducha Świętego odnowiła monastycyzm kijowski w jego czasach, było wezwanie do nawrócenia, do przyjścia do każdego przez tę otwartą bramę, jaką jest sam Chrystus w Jego sakramencie pokuty i w miłosierdziu”.

Mówca zaznaczył ponadto, iż „zebraliśmy się, aby przedstawić Ojcu Świętemu i całemu światu prawdę o Ukrainie, aby być głosem tego narodu, który tak wiele cierpi”.

Św. Jozafat (Jan Kuncewicz) urodził się w 1580 roku w prawosławnej rodzinie we Włodzimierzu Wołyńskim (obecnie Ukraina). W 1596 roku wyjechał do Wilna, gdzie przygotowywał się do zawodu kupca. Tu po raz pierwszy zetknął się z ideą unii Kościołów katolickiego i prawosławnego. Przypomnijmy, idea ta została zrealizowana na terytorium I Rzeczypospolitej w 1596 poprzez zawarcie unii brzeskiej.  

Po przejściu do Kościoła greckokatolickiego w 1604 roku wstąpił do klasztoru Trójcy Świętej w Wilnie przyjmując imię zakonne Jozafat. Był aktywnym kaznodzieją – nawoływał prawosławnych do przywrócenia jedności z Kościołem rzymskokatolickim.  

Przez 13 lat (1604-1617) pełnił posługę duszpasterską w kościele pw. Trójcy Świętej w Wilnie. 

W 1617 roku wespół z przyszłym metropolitą kijowskim Józefem Welaminem Rutskim założył Zakon Świętego Bazylego Wielkiego (bazylianów).

W 1618 roku został arcybiskupem połockim.

Zginął śmiercią męczeńską 12 listopada 1623 roku w Witebsku (obecnie Białoruś). Został kanonizowany w 1867 roku przez papieża Piusa IX.

Po wielu zawirowaniach dziejowych od 1963 roku doczesne szczątki św. Jozafata Kuncewicza spoczywają w ołtarzu św. Bazylego w bazylice św. Piotra w Watykanie.

Sejm Republiki Litewskiej ogłosił rok 2023 Rokiem Św. Jozafata.

Na podstawie: KAI, vilnensis.lt