W Wilnie będzie więcej kontenerów na odpady tekstylne


Fot. vilnius.lt
W 2020 roku w Wilnie rozpoczęto selektywną zbiórkę odpadów tekstylnych –w pobliżu centrów handlowych oraz w innych miejscach handlowych ustawiono wówczas 105 kontenerów na te odpady. W związków ze wzrostem nawyków selektywnej zbiórki odpadów Wilno nabyło 250 dodatkowych kontenerów na odpady tekstylne. W najbliższym czasie rozpocznie się ich montaż.
Kontenery na odpady tekstylne służą do zbierania ubrań, butów, pościeli, miękkich (pluszowych, materiałowych) zabawek, zasłon oraz innych tego typu odpadów.

Odpady te muszą być czyste, schludne i zapakowane w worki. Część z nich zostanie oddana do ponownego użytku,  część – poddana recyklingowi, pozostała bezużyteczna część zostanie spalona i przemieniona w energię.

Wybór miejsc pod kontenery na odpady tekstylne i obsługę kontenerów administruje przedsiębiorstwo samorządowe „Vilniaus atliekų sistemų administratorius” (VASA). Harmonogramy obsługi kontenerów na odpady tekstylne oraz informację o lokalizacji takich kontenerów można znaleźć tutaj.

Na podstawie: vilnius.lt