Wileńskie eliminacje do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. księdza Kazimierza Szwarlika


Fragment eliminacji, fot. organizatorów
Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie kolejny rok z rzędu zorganizował w Wilnie eliminacje do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. K.Szwarlika w Będzinie, które odbyły się 12 grudnia w Domu Kultury Polskiej. W sumie do udziału w eliminacjach zakwalifikowano na podstawie zgłoszeń 16 solistów oraz różnego typu zespołów i wykonawców, którzy zaprezentowali swoje interpretacje bardziej i mniej znanych kolęd oraz pastorałek.


Tego roku w komisji oceniającej zasiedli następujący Jurorzy:
 • Teresa Krasowska, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Rima Kurienė, pedagog wokalny, Wilno

Do rywalizacji o prawo reprezentowania Litwy na Gali Finałowej Festiwalu stanęli następujący Uczestnicy:

 1. Duet Elza Daniele i Magda Daniele z Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
 2. Grupa wokalna Zespołu Pieśni i Tańca „ZGODA” z Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie, rejon wileński
 3. Solista Adrian Jarosz z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie
 4. Solista Emil Wołkowicki z Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
 5. Solista Tadeusz Fedorowicz z Wilna
 6. Solistka Agata Nowik z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie
 7. Solistka Dominika Andrzejewska z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie
 8. Solistka Elżbieta Rosowska z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie
 9. Solistka Marzena Burzyńska z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie
 10. Solistka Mira Gawińczuk z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie
 11. Zespół wokalno-instrumentalny „INVENTUM” z Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Niemenczynie, oddział w Korwiu
 12. Zespół wokalno-instrumentalny „MELODIA” z Centrum Kultury Nowa Wilejka w Wilnie
 13. Zespół wokalno-instrumentalny z parafii św. Piotra w Solecznikach
 14. Zespół wokalny „ADOREMUS” ze Szkoły-Przedszkola „Zielone Wzgórze” w Wilnie
 15. Zespół wokalny „MICKUNIANKA” z Domu Kultury w Mickunach
 16. Zespół wokalny z Gimnazjum im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach, rejon solecznicki

Do finału Festiwalu, który odbędzie się 13-16 stycznia 2022 roku w Będzinie (Polska), zakwalifikowali się:

 1. Solistka Elżbieta Rosowska z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie
 2. Zespół wokalno-instrumentalny z parafii św. Piotra w Solecznikach
 3. Zespół wokalno-instrumentalny „Melodia” z Centrum Kultury Nowa Wilejka w Wilnie

Duet Elza Daniele i Magda Daniele z Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach zostanie jeszcze raz przesłuchany przez komisję w Polsce na podstawie nagrania i być może te urocze siostrzyczki także pojadą na Galę Finałową Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. K.Szwarlika do Będzinia.

Oddział m. Wilna ZPL i organizatorzy wileńskich eliminacji najserdeczniej dziękują Ambasadzie RP w Wilnie za wsparcie tego przedsięwzięcia, które stało się już nieodłącznym elementem polskiego życia kulturalnego na Wileńszczyźnie.

Materiał nadesłany przez Organizatorów.