Wilno będzie miastem parków?


Cmentarz na Rossie w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
Stołeczny samorząd ma ambitne plany rewitalizacji miejskich parków oraz cmentarza na Rossie. Obecnie jedynym uporządkowanym parkiem w Wilnie jest Ogród Bernardyński, ale za kilka lat wilnianie będą się mogli wybrać na spacer do odnowionych Ogrodów Misjonarzy albo do Parku Reformatów, czy też do Parku Sprawiedliwych w Jerozolimce. Fundusze na realizację tych projektów władze miasta zamierzają pozyskać z funduszy unijnych.
 
Historyczne Ogrody Misjonarzy rozpościerały się od kościoła pw. Wniebowstąpienia Pańskiego i klasztoru Misjonarzy na Górce Zbawiciela aż do Wilenki. Na ponad 12-hektarowym obszarze zachowały się tylko stawy, w których niegdyś hodowano ryby. Obecnie teren dawnych Ogrodów przecina ulica Maironio.

O potrzebie rewitalizacji Ogrodów Misjonarzy na starówce wileńskiej mówiło się w Wilnie od dawna. Był nawet pomysł wzniesienia na tym terenie pomnika Jana Pawła II. Przygotowana obecnie koncepcja zakłada urządzenie parku. "Tak to zaplanowaliśmy, żeby jadąc drogą, która przecina Ogrody, wydawałoby się, że jedziemy przez park" - o koncepcji rewitalizacji terenu powiedziała architekt Jurga Večerskytė-Šimeliūnė. Władze miasta zamierzają wyczyścić stawy, uporządkować zieleńce, a nawet założyć ogródki ekologiczne, w których byłyby organizowane zajęcia edukacyjne dla dzieci.

Zmiany czekają również Park Reformatów, znajdujący się przy ul. Pylimo (ul. Zawalna). Przed II wojną światową na tym terenie stały budynki należące do wspólnoty ewangelicko-reformowanej, był też cmentarz kalwiński. Po wojnie budynki zostały zburzone, cmentarz zrównany z ziemią, a na ich miejscu wzniesiony został pomnik ku czci sowieckich partyzantów. Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości pomnik usunięto. Projekt rewitalizacji Parku Reformatów został opracowany w uzgodnieniu z Litewskim Stowarzyszeniem Reformatów. Uporządkowany zostanie zarówno teren wokół kościoła ewangelicko-reformowanego, jak również terytorium po drugiej stronie ulicy Zawalnej.

Nowy park powstanie w Jerozolimce, u zbiegu ulic Jeruzalės, Ateities, Onos Šimaitės i Kalvarijų. Na ponad 4-hektarowym terytorium założony zostanie Park Sprawiedliwych - miejsce upamiętnienia tych, którzy podczas II wojny światowej ratowali Żydów.

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą od lat usiłował zwrócić uwagę władz miasta oraz specjalistów do spraw ochrony zabytków na stan cmentarza na Rossie. Historyczna nekropolia jest położona na skarpach i porośnięta drzewami. Skarpy osuwają się, niszcząc zabytkowe nagrobki. Projekt kompleksowej renowacji cmentarza przygotowany przez stołeczny samorząd przewiduje zatrzymanie erozji na skarpach, uporządkowanie alejek, wycięcie starych, schorowanych drzew i renowację pomników. 

Władze miasta zastrzegają, że praca nad projektami rewitalizacji parków i renowacji cmentarza na Rossie jest w toku. Zachęcają więc mieszkańców miasta do zgłaszania opinii i propozycji. Wizualizacje można obejrzeć tutaj.

Na podstawie: vilnius.lt, 15min.lt