Wilno: zaktualizowano tryb rozdawania worków i pojemników na odpady kuchenne


Fot. vilnius.lt
Od poniedziałku, 5 lutego, w Wilnie będzie obowiązywał zaktualizowany tryb rozdawania worków i pojemników na odpady kuchenne – odtąd dla wygody mieszkańców można będzie za jednym razem odebrać 3 rolki worków, a nie jedną jak dotychczas.


Zarówno jednorazowe pomarańczowe worki, jak też pojemniki wielokrotnego użytku na odpady kuchenne w dalszym ciągu można odebrać w punktach mobilnych przy centrach handlowych i sklepach spożywczych, w starostwach, na składowiskach odpadów wielkogabarytowych oraz w Samorządzie m. Wilna (od godz. 11 do godz. 14 w dniach pracy).

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia br. trybem mieszkańcy Wilna mają obowiązek segregowania również odpadów kuchennych.

Już od grudnia ub. roku rozpoczęło się w stolicy rozdawanie jednorazowych pomarańczowych worków na odpady kuchenne oraz pojemników wielokrotnego użytku o pojemności 7 litrów, do których owe worki można wygodnie włożyć i gromadzić w nich odpady z kuchni, które następnie razem z workiem należy wrzucić do kontenera na odpady zmieszane.

Pomarańczowe worki w miejscu segregowania odpadów zostaną oddzielone od odpadów zmieszanych i przekazane do kompostowni lub biogazowni, worki natomiast – do przeróbki.

Dotychczas rozdawano po jednej rolce worków i jednym pojemniku, a od poniedziałku, 5 lutego, można będzie odebrać 3 rolki worków, których ma wystarczyć na 9 miesięcy i jeden pojemnik (jeżeli dotychczas nie został odebrany). Ci, którzy odebrali już pojemnik i 1 rolkę worków, będą mogli odebrać przysługujące im 2 rolki pomarańczowych worków na odpady kuchenne.

Pełna lista wileńskich sklepów, w których można odebrać środki do segregowania odpadów kuchennych, podana jest tutaj.

W ciągu prawie dwóch miesięcy wilnianom rozdano już ponad 93 tys. rolek pomarańczowych worków i pojemników.

Szacuje się, że środki do segregowania odpadów kuchennych odebrało już  ponad 30 proc. gospodarstw domowych w Wilnie.

Na podstawie: vilnius.lt