Z kwalifikacji do rezerwy


Fot. pleszew.starostwo.gov.pl
W Polsce powszechnego poboru do wojska nie ma od 2009 roku. To jednak nie znaczy, że nie trzeba stanąć przed wojskową komisją lekarską. Obowiązki wobec państwa nadal istnieją. W tym roku kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 4 kwietnia.
Zastąpienie poboru kwalifikacją to jeden z elementów przejścia do armii zawodowej. Likwidacja służby zasadniczej nie zniosła jednak obowiązku stawiennictwa obywatela przed konkretnymi organami państwa i oceny jego potencjalnej przydatności dla wojska. Za niestawienie się do kwalifikacji, podobnie jak wcześniej za niestawienie się przed komisją poborową, grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa, następczyni poboru, rozpocznie się 4 kwietnia i potrwa do końca czerwca - poinformowało MSWiA. Obejmie około 300 tys. osób, głównie mężczyzn z rocznika 1992. Stawiający się przed komisją zostaną przeniesieni do rezerwy, a zainteresowani służbą w armii będą mogli uzyskać potrzebne wskazówki. Kwalifikacja przeprowadzana będzie po raz trzeci. Poprzednia trwała od lutego do końca kwietnia 2010 r.

W tym roku obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w 1992 roku oraz w latach 1987-1991, którzy w poprzednich latach nie stawiali się do kwalifikacji, a także ci, których komisje uznały za czasowo niezdolnych do służby wojskowej oraz którzy wystąpili o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej - jeśli nie zostali wcześniej przeniesieni do rezerwy. Do kwalifikacji mają się też stawić m.in. kobiety urodzone w latach 1987-1992, które kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych. Do kwalifikacji powinny zgłosić się także ci, którzy ukończyli 18 lat i zgłosili się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie mają określonej kategorii zdolności do służby.

Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzekają, w formie decyzji administracyjnej, wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie. Tych ostatnich co roku jest do 400.

Na podstawie: PAP