Życzenia prezesów RPS i EUWP z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą


Jarosław Narkiewicz, prezes RPŚ i Edward Trusewicz, prezes EUWP, fot. Wilnoteka.lt
Właśnie z Wilna życzenia rodakom na świecie przesyłają także prezesi największych polonijnych organizacji - Rady Polonii Świata (RPŚ) i Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (EUWP). Na czele tej ostatniej, obchodzącej w tym roku swoje 30-lecie stoi od niedawna Edward Trusewicz, wiceprezes Związku Polaków na Litwie, a Radą, zrzeszającą 40 największych światowych organizacji polonijnych kieruje obecnie Jarosław Narkiewicz, były wicemarszałek Sejmu Litwy i prezes Trockiego Oddziału ZPL.
Jarosław Narkiewicz w ubiegłym roku został wybrany na prezesa Rady Polonii Świata. Właśnie ta Rada ogłosiła rok 2024 Rokiem Młodzieży Polonijnej i Polskiej za Granicą oraz przygotowuje I Światowy Zjazd Młodzieży, który ma odbyć się w Warszawie już na początku sierpnia.Edward Trusewicz podkreśla, że „pokolenia Polaków trafiały na obczyznę, bo tak przez wieki układała się niełatwa nasza historia. Niektórzy zmuszeni do wyjazdu w dążeniu za wolnością, w poszukiwaniu lepszego życia, jeszcze inni, wręcz przeciwnie, znaleźli się poza granicami Polski nigdzie nie wyjeżdżając. To dziedzictwo narodowej historii – niełatwej, ale i chlubnej – zawsze będzie nas mocno łączyć”. Zaznacza, że „mieszkając w różnych krajach dajemy wyraźny znak przynależności do Narodu Polskiego, który nie tylko stworzył własną historię i ukształtował własną mentalność, tożsamość i kulturę, ale też wniósł znaczący wkład do skarbnicy Europy i świata, wywierając również dzisiaj wpływ na bieg historii, na europejską rzeczywistość”. 

Szef EUWP w ciepłych słowach dziękuje m.in. europejskim liderom polonijnym. „To dzięki Państwa aktywności i chęci podejmowania różnych działań na rzecz środowisk polskich w krajach zamieszkania możemy tworzyć wspólną organizację – Europejską Unię Wspólnot Polonijnych, której 30-lecie obchodzimy w tym roku. Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą proszę przyjąć bardzo serdeczne życzenia pomyślności, życiowego spełnienia i pięknego rozwoju Waszych wspólnot. Niech sprzyja Państwu dobry los i nadchodząca przyszłość” – napisał w życzeniach do rodaków E. Trusewicz. Europejska Unia Wspólnot Polonijnych jest organizacją powołaną do życia w Londynie i obecnie skupia największe stowarzyszenia, zrzeszające diasporę polską zamieszkałą w 27 krajach Starego Kontynentu. 

Dzień Polonii i Polaków za Granicą został ustanowiony w 2002 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy Senatu RP.