ZPL: "nie rezygnujmy z walki o swoje prawa"


Związek Polaków na Litwie (ZPL) apeluje do wszystkich mniejszości narodowych zamieszkałych na Litwie, by nie rezygnowały z walki o swoje prawa, które gwarantuje im Unia Europejska.
"Apelujemy do wszystkich obywateli Litwy reprezentujących mniejszości narodowe, by nie rezygnowali ze swych praw, które gwarantuje ratyfikowana przez Litwę Ramowa Konwencja Ochrony Praw Mniejszości Narodowych" - czytamy w rozpowszechnionym we środę oświadczeniu ZPL.

Zaznacza się w nim, że nie chodzi tu jedynie o rejony wileński i solecznicki, które w 60 i 80 procentach zamieszkują Polacy, ale także o Wilno, Troki, Święciany, Szyrwinty, Malaty, gdzie przedstawiciele mniejszości narodowych stanowią 10 lub więcej procent ludności.

"Pragniemy, by władze Litwy w swych poczynaniach kierowały się zasadami ochrony praw i podstawowych swobód człowieka. Poprawi to wizerunek kraju w świecie i sprzyjać będzie formowaniu społeczeństwa obywatelskiego na miarę XXI wieku" - napisano w oświadczeniu.

W ocenie ZPL, po wstąpieniu Litwy do Unii Europejskiej sytuacja zamieszkałych w kraju mniejszości narodowych nie tylko nie uległa poprawie, czego się spodziewano, ale się pogorszyła. W oświadczeniu przypomniano, że "stale jest nękana oświata polska; na Wileńszczyźnie, gdzie (polska) mniejszość narodowa stanowi większość, ogranicza się możliwość używania języka mniejszości jako pomocniczego; hamuje się proces zwrotu ziemi jej prawowitym właścicielom".

ZPL podkreśla, że sytuacja Litwinów mieszkający w Polsce jest lepsza. W Puńsku nazwy ulic i miejscowości są pisane w dwóch językach, a język litewski jest uznawany w instytucjach samorządowych jako pomocniczy. Podobnie jest w innych państwach UE: Rumunii, Niemczech, Czechach, Słowacji, Austrii.

Związek przypomina, że "zgodnie z międzynarodowymi standardami mniejszości narodowe mają prawo do publicznego używania języka ojczystego jako lokalnego, do nazewnictwa ulic w tych regionach, gdzie stanowią około 10 proc. ogółu mieszkańców".

Według najnowszych danych Departamentu Statystyki Litwy, mniejszości narodowe w kraju stanowią około 20 proc. mieszkańców. Najliczniejsza jest mniejszość polska skupiona w Wilnie i na Wileńszczyźnie (prawie 7 proc. ludności). 5 proc. stanowią Rosjanie, po kilka procent - Białorusini, Ukraińcy, Żydzi, Tatarzy i inne mniejszości.

(PAP)