104 rocznica urodzin księdza prałata Józefa Obrembskiego


Ksiądz prałat Józef Obrembski
19 marca 2010 r. słynny Prałat Ziemi Wileńskiej, niekoronowany Kardynał Wileńszczyzny, będzie obchodził 104. rocznicę urodzin i imieniny.
Uroczysta msza św. w intencji księdza prałata Obrembskiego zostanie odprawiona w piątek 19 marca, o godz. 15.00 w kościele Wniebowzięcia NMP w Mejszagole.

Kapłan ten, urodzony w ziemi łomżyńskiej, wyświęcony w Wilnie w 1932 roku, w ciągu 73. lat pasterzowania pracował tylko w dwóch wiejskich parafiach: turgielskiej i mejszagolskiej. Po wojnie nie wyjechał do PRL-u. Został, by dzielić dolę i niedolę swych parafian. Mimo odważnej postawy dożywiania jeńców sowieckich, ratowania żydów, cichego wspierania akowców, a po wojnie aktywnej, ale roztropnej katechizacji, wolą Opatrzności Bożej uniknął rozstrzelania w Ponarach i wywózki na Sybir. Udzielenie schronienia wielu starszym księżom wyrzuconym po wojnie z Wilna, przygarnięcie prześladowanego kapłana grekokatolika, szczere oddanie się sprawie Bożej, podtrzymywanie patriotyzmu – wszystko to sprawiło, że dla Wileńszczyzny ksiądz prałat stał się niesankcjonowanym autorytetem moralnym. Jubilat ma najwyższe odznaczenia państwowe, które przyznali mu dwaj poprzedni prezydenci Polski.