Władysław Wojnicz - nowym przewodniczącym Rady Wspólnot Narodowych Litwy


Nowy prezes Władysław Wojnicz - po prawej, po lewej - poprzedni prezes Rady Levas Daumantas Todesas, fot. Wilnoteka.lt
Rada Wspólnot Narodowych Litwy przy Departamencie Mniejszości Narodowych Litwy rozpoczęła kolejną kadencję od wyborów nowego kierownictwa. Po raz pierwszy w dziejach tej instytucji przewodniczącym Rady został przedstawiciel społeczności polskiej na Litwie Władysław Wojnicz. Polacy jako największa mniejszość narodowa Litwy są też tu najliczniej reprezentowani - mają aż trzech delegatów, podczas gdy większość tzw. małych wspólnot - tylko jednego. Na wiceprzewodniczące Rady zostały wybrane przedstawicielki wspólnot mołdawskiej - Lučia Bartkienė - i greckiej - Evelina Paulavičienė.
Rada Wspólnot Narodowych (lit. Tautinių bendrijų taryba) jest organem doradczym przy Departamencie Mniejszości Narodowych Litwy, a jednocześnie jedyną urzędową reprezentacją mniejszości narodowych przy Rządzie RL. Dotychczas obok Polaków tylko litewscy Rosjanie (druga największa mniejszość narodowa w kraju) mieli kilkuosobową reprezentację, jednak w tym roku wybrali do Rady tylko dwójkę przedstawicieli. Przewodnictwo w Radzie zwykle powierzano jednak komuś z tzw. małych wspólnot, za poprzedniej kadencji przewodniczył Radzie przedstawiciel wspólnoty żydowskiej Levas Daumantas Todesas. W tym roku udało się jednak przełamać obawy, że tzw. duże wspólnoty mogą zdominować prace Rady - Władysław Wojnicz został wybrany na przewodniczącego jednogłośnie.

W. Wojnicz od lat kieruje Działem Komercyjnym Domu Kultury Polskiej, aktywnie uczestniczy także w pracach Oddziału m. Wilna Związku Polaków na Litwie, jest jednym z inicjatorów Światowego Zjazdu Wilniuków. W Radzie Wspólnot Narodowych Litwy zasiada od trzech kadencji, a przez ostatnie cztery lata pełnił funkcje wiceprezesa. Mówiąc o swoich priorytetach nowy przewodniczący podkreślił potrzebę dopracowania i uchwalenia Ustawy o Mniejszościach Narodowych, a także uregulowania kwestii formalno-prawnych, związanych z napływem nowej fali migrantów z krajów byłego ZSSR: coraz ostrzejsze są podziały między tzw. "starą" i "nową" wspólnotą Białorusinów i Ukraińców, zaś liczba Kirgizów, Tadżyków, Uzbeków czy Kazachów w ostatnich latach wzrosła kilkukrotnie i nadal rośnie. Wspólnoty te są także najbardziej narażone na wpływy kremlowskiej propagandy.

Razem z Władysławem Wojniczem społeczność Polaków Litwy reprezentują w Radzie mec. Grzegorz Sakson, prezes Związku Polaków Prawników Litwy i red. Walenty Wojniłło, prezes Zrzeszenia "Media Polskie na Litwie" oraz kierownik Ośrodka "Wilnoteka". Cała trójka niedawno została wybrana na kolejną kadencję podczas zebrania przedstawicieli ponad 20 największych polskich organizacji, działających na Litwie. Nowa kadencja Rady Wspólnot Narodowych Litwy potrwa 5 lat.

Z upływem pierwszego półrocza b.r. dobiega końca także ostatnia kadencja obecnej dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie Litwy p. Vidy Montvydaitė, która kieruje tym urzędem od chwili odrodzenia Departamentu w 2015 r. Ma ją zastąpić Dainius Babilas, wieloletni dyrektor Centrum Kultury Różnych Narodów w Kownie. Natomiast już 21 maja mniejszości narodowe naszego kraju będą obchodziły swoje święto - Dzień Wspólnot Narodowych Litwy, ustanowiony przez litewski Sejmas jeszcze w 2013 r. Jak co roku nie zabraknie barwnego Jarmarku Narodowości na wileńskim pl. Ratuszowym, na który już z góry zapraszamy!

Inf. wł.