12 października 1918 roku w prasie


12 października 1918 roku w prasie pojawia się coraz więcej wypowiedzi w sprawie decyzji Rady Regencyjnej o ogłoszeniu niepodległości. Najbardziej oczekiwanym momentem, oznajmiającym zakończenie działań wojennych, jest decyzja władz pruskich o przyjęciu odezwy prezydenta USA W. Wilsona, w której, wśród 14 punktów, najważniejszym dla Polaków był ten o odrodzeniu niepodległego państwa polskiego.

„Kurier lwowski”, wydanie wieczorne nr 473 z 12 października 1918 r.


„Monitor Polski” ogłasza polecenie Rady Regencyjnej dla Prezydenta Ministrów Jana Kantego Steczkowskiego, aby jak najszybciej były wdrażane kroki w celu przejęcia władzy od zaborców, a „Kurier Warszawski” już publikuje rotę przysięgi Wojska Polskiego.

„Kurier Warszawski”, nr 282 z 12 października 1918 r. i „Monitor Polski”, nr 175 z 12 października 1918 r.

We Lwowie bardzo czekają na powrót Piłsudskiego, ale przy okazji omawiają także problemy, z którymi borykają się kresy, w tym także Litwa – problem uchodźców i powracających ze wschodu.


„Kurier Lwowski” nr 472 z 12 października 1918 r.


„Kurier Lwowski” nr 472 z 12 października 1918 r.


W dziale nieurzędowym „Monitora Polskiego” ukazuje się piękny opis wyglądu Krakowa i innych miast Galicji oraz nastrojów w społeczeństwie w okresie oczekiwania na odzyskanie niepodległości.

„Monitor Polski”, nr 175 z 12 października 1918 r.


A w Wilnie życie się toczy pokojowo – zapraszają na najnowsze kino, proponują zakup warzyw na zimę i szukają pracowników.„Dziennik Wileński” nr 232 z 12 października 1918 r.