20-lecie polskiego "Magazynu Wileńskiego"


"Magazyn Wileński" - pierwsze niezależne polskie pismo na Litwie obchodzi w środę 20-lecie istnienia. 6 stycznia 1990 roku ukazał się jego pierwszy numer. Było to drugie w kraju niezależne pismo po "Atgimimasie" - gazecie niepodległościowego ruchu Sajudis, zarejestrowanej jeszcze w Litewskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej.
Pierwszy numer kolorowego polskiego pisma ukazał się w nakładzie 43 tys. egzemplarzy. Początkowo był to dwutygodnik. Od szesnastu lat - miesięcznik. W sumie ukazało się 311 numerów.

Pismo powstało z myślą o Polakach zamieszkałych na Litwie, ale też o Polakach repatriantach z Wileńszczyzny i ich rodzinach rozsianych dzisiaj po całym świecie.

Od dwóch dziesięcioleci 44-stronicowy "Magazyn Wileński" porusza aktualne tematy - polityczne, społeczne, kulturalne, dotyczące oświaty polskiej, poprawnej polszczyzny, tradycji Wileńszczyzny. Dużo miejsca poświęca się historii, pisze się również o bieżącym życiu litewskich Polaków - w rubrykach "Polak potrafi" i "Portrety". Ukazały się cykle reportaży: "Śladami sienkiewiczowskiego +Potopu+", "O dawnych dworkach polskich na Litwie", "Z dziejów harcerstwa polskiego na Litwie", "O Polakach z Litwy kowieńskiej".

W 1991 roku wydawcy pisma założyli Wydawnictwo Polskie w Wilnie i zaczęli wydawać książki. Ukazało się już około 50 tytułów - tomiki poezji poetów wileńskich, przewodniki po Wilnie i Wileńszczyźnie, książki historyczne oparte na wspomnieniach i dokumentach, takie jak "Los Wilnianina w XX w.", czy "Wilniana z Syberią w tle".