5 godzin zmagań w konkursie Historiada


Fot Wilnoteka/Ewa Przychodzka
21 uczestników z 6 szkół polskich Wilna i rejonu wileńskiego oraz Dyneburga wzięło udział w II konkursie wiedzy historycznej Historiada, który odbył się w Wilnie z inicjatywy Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie przy współpracy Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Macierz Szkolna. Przez 5 godzin w Domu Polskim w Wilnie uczestnicy konkursu – wspomagani przez swych kolegów, nauczycieli i rodziców – odpowiadali w 3 rundach na ponad 500 pytań dotyczących unii lubelskiej zawartej przed 450 laty.

Zwyciężczynią Historiady została Gabriela Wojniłło z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Drugie i trzecie miejsce zdobyły uczennice z wileńskiego Gimnazjum im. Szymona Konarskiego Gintarė Dziminskaitė i Wanessa Gabriela Pawtel.

Laureatki przyznają, że był to bardzo trudny konkurs, ale też interesujący, dostarczył nie tylko wiele stresu, lecz także sporo radości.

Pytania konkursowe dotyczyły nie tylko tematu zawarcia unii lubelskiej, ale też zmian politycznych, prawnych, ustrojowych, gospodarczych wywołanych związkiem Polski i Litwy. Były też pytania na temat wielkich rodów magnackich, architektury, a także działań wojennych.

Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, organizator przedsięwzięcia, jest zadowolony z jego przebiegu.

„Chcemy pokazać historię jako naukę i dziedzinę kształtująca naszą tożsamość, budującą nasz światopogląd i tworzącą naszą polską wartość cywilizacyjną, jako podróż po geograficznej i politycznej mapie administracyjnej ziem, na których żyjemy” – powiedział Falkowski.

W ocenie wiceprezes Stowarzyszenia Szkół Polskich na Litwie Krystyny Dzierżyńskiej, Historiada „jest bardzo ważną inicjatywą, która pozwala sięgać do korzeni narodowych i utwierdzać tożsamość narodową”.

Dzierżyńska przypomina, że w szkołach na Litwie z polskim językiem nauczania nie ma historii Polski jako odrębnego przedmiotu.

„Nasi uczniowie programowo historię Polski poznają jedynie w kontekście historii powszechnej bądź na zajęciach fakultatywnych – mówi Dzierżyńska – Cześć i chwała tym nauczycielom i uczniom, którzy zadają sobie trud, żeby zgłębić ten przedmiot” – dodała.

Historiada – to nie były zmagania łatwe, ale warte zachodu. Nagrodami w konkursie były m.in. notebooki, tablety, telefony, polskie filmy. Była tez świetna zabawa, którą prowadził zespół Black Biceps.

Kolejny konkurs wiedzy historycznej – za rok. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie zapowiada, że będzie on poświęcony wojnie polsko-bolszewickiej i 100. rocznicy zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej. 


Zdjęcia: Wilnoteka
Montaż: Mateusz Mozyro