5 lat działalności Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach


Uroczystość 5-lecia działalności PUTW w Solecznikach, fot. wilnoteka.lt/Bartosz Frątczak
Aktywnych seniorów, zrzeszonych w Polskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Solecznikach (PUTW) można spotkać wszędzie: na uroczystościach państwowych i rocznicowych, na lokalnych imprezach w rejonie solecznickim, na koncertach w Wilnie, podczas społecznych akcji. Zapału, werwy i energii, połączonych z życiową mądrością i doświadczeniem mógłby im pozazdrościć niejeden młody człowiek. Obchody piątej rocznicy działalności studenci-seniorzy zorganizowali w Pałacu Balińskich w Jaszunach.
Zakładając Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Solecznikach, członkowie grupy inicjatywnej mieli poważne obawy, czy uda im się zrealizować założenia, biorąc pod uwagę duże odległości między miejscowościami, niedogodności w rozkładach jazdy autobusów, a także brak w rejonie wyższej uczelni, na bazie której organizacja mogłaby działać. Okazało się jednak, że większość seniorów jest zahartowana na różne doświadczenia losu, pragnie dalej aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, poznawać świat, nabywać nowych umiejętności, dzielić się doświadczeniem, pomagać sobie nawzajem.

W ciągu 5 lat działalności seniorzy wzdłuż i wszerz zwiedzili rejon solecznicki, byli w innych regionach Litwy, podróżowali po Polsce śladami Jana Pawła II i Marszałka Józefa Piłsudskiego. W ramach projektu ekumenicznego zwiedzili świątynie prawosławne, ewangelickie, islamskie, żydowskie, karaimskie. Łącznie w ciągu 5 lat bliższych i dalszych wyjazdów było 68.

Wspólnie z uczniami szkół działających w rejonie solecznickim seniorzy uczestniczyli w projektach integracji międzypokoleniowej, a ponadto - w wykładach według planów edukacyjnych i kołach zainteresowań. 

Uniwersytety trzeciego wieku to popularna na świecie forma aktywności osób w wieku emerytalnym. Seniorzy, którzy prowadzili niegdyś aktywne życie zawodowe i społeczne, wraz z przejściem na emeryturę nie chcą zamykać się w czterech ścianach, ograniczać wyłącznie do wychowywania wnuków i praktyk religijnych. Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku polega na samokształceniu, poszerzaniu wiedzy i zdobywaniu kolejnych umiejętności, wypełnieniu wolnego czasu, utrzymywaniu więzi towarzyskich, na działaniach społecznie użytecznych.

Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Solecznikach został założony 15 stycznia 2011 r. Zrzesza 92 seniorów z różnych miejscowości rejonu solecznickiego, ma trzy filie: w Solecznikach, Jaszunach i Ejszyszkach. 74 słuchaczy uniwersytetu ma wyższe wykształcenie, są to przede wszystkim emerytowani nauczyciele (63 osoby), a także księgowi, finansiści, agronomowie, lekarze. Absolutną większość stanowią panie: do PUTW należy zaledwie 21 panów. Prezesem organizacji jest Antoni Jankowski, wieloletni kierownik Wydziału Oświaty Rejonu Solecznickiego, były dyrektor Solecznickiego Domu Dziecka.


Na podstawie: Inf.wł.