9 procent Polaków za publicznym używaniem języka polskiego


Więcej niż 90 procent mieszkańców Wilna, Kowna i Klaipedy myśli, że napisy w miejscach publicznych muszą być w języku litewskim. Jak zaznacza portal Delfi.lt, ciekawe jest to, że tylko 9 procent Polaków wypowiedziało się za napisami w ich ojczystym języku. To są rezultaty badań, które przeprowadzone zostały w ramach projektu „Miasto i języki”.
 Naukowcy z uniwersytetów Wileńskiego i Witolda Wielkiego, razem z Instytutem Języka Litewskiego, badali jakimi językami mieszkańcy dużych miast posługują się w życiu codziennym i zawodowym.

W czasie badań zapytano mieszkańców Litwy różnej narodowości – „jaki język powinien być używany w napisach publicznych?”. Absolutna większość wskazała język litewski. Najwięcej ludzi za językiem litewskim wypowiedziało się w Kownie – 98 procent respondentów narodowości litewskiej.

Takiego samego zdania było 100 procent respondentów rosyjskich i innych narodowości, mieszkających w Kownie. 13 procent Litwinów i Rosjan wskazało również język angielski. 8 procent wyraziło swoją aprobatę dla napisów w języku rosyjskim.

Ponieważ w stolicy Litwy mieszka obszerna wspólnota Polska, w Wilnie oddzielnie przepytano przedstawicieli tej narodowości.

97 procent Polaków mieszkających w Wilnie, wypowiedziało się za tym, że na Litwie, napisy w miejscach publicznych powinny być w języku litewskim. 9 procent Polaków wskazało, że napisy informacyjne powinny być również w języku polskim. 16 procent wypowiedziało się za napisami rosyjskimi i 11 procent za angielskimi.