ACTA pod lupą


Fot. acta.wolnemedia.net
Komisja Europejska wyśle umowę ACTA do Trybunału Sprawiedliwości UE w celu jej sprawdzenia - poinformował w Brukseli Komisarz UE ds. Handlu Karel De Gucht.
"Chcemy poprosić Trybunał o ocenę, czy ACTA jest zgodna z podstawowymi prawami i swobodami europejskimi, takimi jak wolność wypowiedzi, prawo do informacji oraz ochrona danych" - podkreślił w rozmowie z dziennikarzami Komisarz UE ds. Handlu Karel De Gucht.

Zdaniem unijnego komisarza, choć ACTA nie zmienia unijnego prawa ani nie narusza swobód, jest "umową skomplikowaną". "Sensowne jest więc, żeby Trybunał znalazł równowagę między podstawowymi prawami i prawem do własności intelektualnej. Rolą Trybunału UE jest wskazać, jakich granic powinna trzymać się UE" - dodał De Gucht.

Komisarz UE ds. Handlu zaznaczył jednocześnie, że skierowanie ACTA do Trybunału UE może skutkować zawieszeniem ratyfikacji umowy przez Parlament Europejski i parlamenty narodowe do czasu wydania opinii przez Trybunał, ale to parlamenty muszą o tym zdecydować.

Ratyfikowanie przez 22 kraje europejskie (w tym Litwę) kontrowersyjnego porozumienia o zwalczaniu handlu artykułami podrabianymi i piractwa internetowego (ACTA) wywołała falę protestów na całym świecie. W miniony wtorek, za przykładem rządów Polski, Łotwy i Czech, ratyfikację ACTA zawiesił także rząd austriacki. Aby porozumienie weszło w życie, niezbędna jest zgoda Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajów członkowskich.

Na podstawie: gazeta.pl, tvp.info