Akcja "Więcej przestrzeni w podwórkach"


Wieczny problem z miejscem do parkowania..., fot. wilnoteka.lt
Widok, jaki jest udziałem większości wilnian po wyjściu z domu, to najczęściej ciasno zastawione samochodami podwórka. Problem parkowania pod blokami to zmora nie tylko kierowców, ale służb wywożących śmiecie, karetek pogotowia, strażaków czy wreszcie taksówkarzy. Czasami niektóre samochody stoją "pod oknami" miesiącami. W Wilnie właśnie rusza akcja "Więcej miejsca w podwórkach", której celem będzie usunięcie jak największej liczby "zapomnianych" samochodów.
Do 24 kwietnia pracownicy Wydziału Porządku Publicznego Samorządu m. Wilna będą zbierali informacje o nieużywanych środkach transportu, pozostawionych w miejscach użytku publicznego, i polecali właścicielom je usuwać.

Ci, którzy w wyznaczonym czasie nie zadbają o usunięcie pojazdu, mogą się spodziewać kar pieniężnych w wysokości od 250 do 500 litów, a w wypadku kolejnego upomnienia - do 1000 litów. Samochód może też zostać skonfiskowany.

Mieszkańcy Wilna mogą informować o bezużytecznie stojących samochodach odpowiednie służby. Informację należy przekazać telfonicznie pod numerem: (85) 219 79 48 lub pocztą elektroniczną: viesioji.tvarka@vilnius.lt. Należy podać adres, gdzie znajduje się taki samochód, jego markę, numer rejestracyjny, kolor i - w miarę możliwości - załączyć zdjęcie.

Akcja "Więcej przestrzeni w podwórkach" odbywa się od 2009 roku. W tym czasie zlokalizowano 2702 nieużywanych samochodów. 1368 z nich zostało odholowanych na prywatne parkingi, do serwisów samochodówych lub na złomowiska.

Na podstawie: vilnius.lt