Akcja "Wileńszczyzna powodzianom” potrwa do 15 lipca


Akcja "Wileńszczyzna powodzianom" potrwa do 15 lipca bieżącego roku. Następnie za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej w Wilnie pieniądze zostaną przekazane do MSZ w Warszawie. W Polsce zapadnie decyzja o ich rozdysponowaniu.
W ramach akcji społeczności polskiej na Litwie "Wileńszczyzna powodzianom" zebrano ponad 200 tys. litów. Litewski Caritas zebrał 24 tys. litów, litewski Czerwony Krzyż - ponad 8 tys.

Do pomocy Polakom dotkniętym powodzią aktywnie włączyły się polskie parafie Wileńszczyzny, polskie szkoły, samorząd rejonu wileńskiego i samorząd rejonu solecznickiego, koła Związku Polaków na Litwie.

Pieniądze można wpłacać jeszcze do 15 lipca na konto Ambasady RP w Wilnie lub zostawić je w Domu Kultury Polskiej (w dniach i godzinach pracy DKP) oraz w redakcji Radia "Znad Wilii".

Więcej na ten temat: www.wilnoteka.lt/pl/video/pomoc-litwy-powodzianom-w-polsce