Akredytacja Szkoły im. S. Konarskiego w 2018 r.


Szkoła im. S. Konarskiego w Wilnie, fot. wilnoteka
"Dwie szkoły mniejszości narodowych nie dostały zgody na uzyskanie statusu długiego gimnazjum" - poinformowały litewskie media. Chodzi o Szkołę im. S. Konarskiego z polskim językiem nauczania i Szkołę im. A. Puszkina z rosyjskim językiem nauczania. "Jest to kłamliwa informacja, akredytacja w tych szkołach odbędzie się" - zapewniła radna stołecznego samorządu Edyta Tamošiūnaitė, natomiast dyrektor Szkoły im. S. Konarskiego Walery Jagliński liczy na to, że resort oświaty przedstawi realne kryteria, które placówka musi spełnić, żeby zostać długim gimnazjum.
W połowie sierpnia br. Rada Samorządu Miasta Wilno przyjęła uchwałę, na mocy której cztery stołeczne szkoły, w tym "Konarski", uzyskały szansę na tzw. długie gimnazjum. W praktyce oznacza to, że Szkoła im. S. Konarskiego, która w 2015 r. straciła status szkoły średniej, znów dostała zgodę na kompletowanie klasy 11, a w przyszłości będzie mogła ubiegać się o status gimnazjum z klasami od pierwszej do maturalnej i realizować program kształcenia oparty na nowatorskiej przedsiębiorczości.

Ministerstwo Oświaty i Nauki Litwy poinformowało zainteresowane szkoły, że w tej chwili akredytacja jest niemożliwa z racji na brak podstaw prawnych - ustawa nie przewiduje możliwości przekształcenia szkoły podstawowej w gimnazjum. "Obecnie nie ma czego akredytować, gdyż są to szkoły podstawowe, a ich status przewiduje kształcenie początkowe i podstawowe. Nie ma co oczekiwać, że wystarczyła decyzja z 18 sierpnia, żeby uzyskać akredytację - jest to po prostu nierealne" - agencja BNS cytuje wiceministra oświaty i nauki Gražvydasa Kazakevičiusa. Ministerstwo zapowiedziało jednak, że do końca 2017 r. odpowiednie akty prawne zostaną przygotowane i w pierwszym kwartale 2018 r. akredytacja programu kształcenia odbędzie się.

Informacje o planowanej akredytacji Szkoły im. S. Konarskiego potwierdziła również radna Samorządu Miasta Wilna Edyta Tamošiūnaitė. Jej zdaniem, kłamliwe doniesienia w mediach litewskich są rozpowszechniane celowo, żeby wprowadzić zamęt i niepewność wśród rodziców i całej społeczności szkolnej.

Jak poinformował Wilnotekę dyrektor placówki Walery Jagliński, klasa 11 w Szkole im. S. Konarskiego jest: formalnie "jedenastacy" są uczniami Gimnazjum im. Jana Pawła II, ale lekcje mają w swojej szkole, ze swoimi nauczycielami. Szkoła przygotowuje się do akredytacji - od początku nowego roku szkolnego realizuje program nowatorskiej przedsiębiorczości, polegający na wzmocnionym nauczaniu matematyki, technologii informacyjnych, ekonomii i zastosowaniu wiedzy teoretycznej w praktyce. Dyrektor liczy jedynie na to, że kryteria akredytacji będą realne.


Na podstawie: BNS, inf. wł.
Zdjęcia: Edwin Wasiukiewicz
Montaż: Aleksandra Konina