Aktywne lato solecznickich dzieci


Fot. salcininkai.lt
Podczas letnich wakacji uczniowie szkół rejonu solecznickiego wypoczywali na koloniach w Polsce i obozach na Litwie. Zwiedzali i uczestniczyli w imprezach sportowych. W ośrodkach kultury w różnych miejscowościach rejonu solecznickiego odbywały się warsztaty plastyczne i muzyczne. Warto zaznaczyć, że w wielu przypadkach rodzice nie ponosili żadnych kosztów. Wakacyjne atrakcje zostały sfinansowane z budżetu Samorządu Rejonu Solecznickiego oraz przez samorządy partnerskie, zaprzyjaźnione organizacje i instytucje.
Dzięki współpracy Samorządu Rejonu Solecznickiego z samorządami i organizacjami pozarządowymi w Polsce, 427 dzieci z rejonu solecznickiego spędziło część wakacji na koloniach w różnych regionach Macierzy. Pobyt na koloniach został sfinansowany między innymi przez Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Łomży, Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie", Powiat Warszawski Zachodni, Urząd Miasta Warszawa, Powiat Bełchatowski, Urząd Miejski w Płońsku, Powiat Radomski, Kujawsko-Pomorski Oddział "Caritas", Nadleśnictwo Głęboki Bród. Ostatnia grupa młodzieży powróci z Polski, z Łeby, 30 sierpnia, tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Takie pobyty na koloniach w Polsce to nie tylko możliwość wypoczynku i zwiedzenia nowych miejsc. Dzieci i młodzież poznają historię i kulturę Polski, uczą się poprawnej polszczyzny.

Młodzież z rejonu solecznickiego uczestniczyła również w odbywających się w Polsce wydarzeniach sportowych. W XIV Polonijnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły w Łomży uczestniczyło 100 osób, w XXVI Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie - 40. Z obydwu tych wydarzeń uczestnicy wrócili z medalami, a uczestnicy parafiady również z wrażeniami z dwutygodniowego pobytu w Tatrach.

Na obozach na Litwie odpoczywało 72 uczniów rejonowych szkół. Były to: obozy nad morzem Bałtyckim i w Ignalinie, obóz strzelecki w Poszkach, obóz w Dziennym Centrum im. św. Jerzego w Małych Solecznikach, obóz taneczny T. Petreikisa w Merkinė. Ponadto dla 345 dzieci zorganizowane zostały wycieczki do Wilna, Mariampola, Merkinė, Trok, Kiernowa, Miednik i na Żmudź. Uczniowie z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, Szkoły Średniej im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach i Szkoły Średniej im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach uczestniczyli w obozach harcerskich. Obozy i wycieczki, które odbyły się na terenie Litwy, zostały organizowane i sfinansowane przez Samorząd Rejonu Solecznickiego, Ministerstwo Oświaty i Nauki RL, Caritas Lietuva.

Centrum Kultury w Solecznikach - jak co roku - zorganizowało dla dzieci i młodzieży Letnią Szkołę Artystyczną. Anna Szpadzińska-Koss, artystka plastyk z Gdańska, pracowała z dziećmi w Solecznikach, Janczunach i Kamionce.

"Aktywne spędzenie wakacji ma ważne znaczenie wychowawcze. Cieszę się, że co roku mamy możliwość zaoferowania dzieciom odpoczynku zarówno na Litwie, jak i w Polsce" - powiedziała kierownik Wydziału Oświaty i Sportu Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego Regina Markiewicz.

Na podstawie: salcininkai.lt, inf.wł.