Ana czy Anna? Resort sprawiedliwości inicjuje dyskusję


Fot. wilnoteka.lt
Ministerstwo Sprawiedliwości Litwy zainicjowało dyskusję w sprawie pisowni nielitewskich imion w dokumentach. Ostatnio sporo się o tym mówiło, m.in. w związku ze sprawą znanego koszykarza Dariusza Ławrynowicza, który w sądzie walczył o prawo nadania córce imienia Leyla. Urząd stanu cywilnego nie zgadzał się na taką wersję, motywując, że nie jest zgodna z normami języka litewskiego.Edita
i Dariusz Ławrynowiczowie przez trzy miesiące nie mogli zarejestrować dziecka, gdyż Wileński Urząd Stanu Cywilnego nie zgadzał się na zapis imienia dziewczynki – Leyla. Rodzice zwrócili się więc do sądu. Na prośbę sądu opinię przedstawiła Państwowa Komisja Języka Litewskiego. Językoznawcy odpowiedzieli, że w języku litewskim nie występuje połączenie liter „e” i „y”, dlatego imię powinno być zapisane: Leila. Ostatecznie jednak sąd opowiedział się po stronie rodziców.

Nie jest to jedyna tego typu sprawa, która trafiła do sądu na Litwie. Obywatele Litwy dochodzą prawa do pisowni imion i nazwisk w oryginale również w międzynarodowych instytucjach praworządności.

Obecnie Litwa nie ma żadnej ustawy regulującej nadawanie i zapis imion w dokumentach. Urzędy stanu cywilnego, przyjmując wnioski rodziców o nadanie dziecku imienia, postępują zgodnie z Kodeksem Cywilnym, Ustawą o języku państwowym i zatwierdzonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości przepisami. Zazwyczaj więc rodzice, którzy chcą nadać dziecku nielitewsko brzmiące imię, słyszą odpowiedź odmowną. Co prawda, w Rejestrze Mieszkańców Litwy figurują osoby o imieniu Amelia, Jesica, Teo itp., ale to dlatego, że jedno z rodziców jest obcokrajowcem, a dziecko zostało zarejestrowane za granicą.

Ministerstwo Sprawiedliwości zainicjowało więc dyskusję na temat pisowni nielitewskich imion. Wypowiedzieć się mają urzędy stanu cywilnego, Państwowa Komisja Języka Litewskiego, kolegia sędziowskie. Najpierw jednak resort chce zasięgnąć opinii społeczeństwa. W portalu Delfi została zamieszczona sonda składająca się z dwóch pytań.

Pierwsze brzmi następująco: Czy wobec rejestrowanych na Litwie imion mogą być niestosowane zasady języka litewskiego? Na przykład, czy imię Sofia może być zapisane bez „j”, Gabrielle – z podwójnym „l”, Anna z podwójnym „n”?, itp.

Drugie pytanie dotyczy rejestrowania imion, których pisownia i wymowa różnią się. Jako przykład, czy imię Nikolė może być zapisane „Nicole”, Džonas – jako „Johnas”, Šarlotė – jako  „Charlote”.

Na podstawie: tm.lrv.lt, delfi.lt