Badania PISA: Litwa poniżej średniej


Fot. wilnoteka.lt
36-38 miejsce w naukach przyrodniczych, 36 - w matematyce, 39 - w czytaniu i interpretacji tekstu spośród 70 państw świata - takie są wyniki 15-latków z Litwy według najnowszego badania PISA (Program Międzynarodowej Oceny Uczniów). Niestety, są to rezultaty poniżej średniej światowej. Wyniki litewskiej edycji badania ogłoszono we wtorek w siedzibie Ministerstwa Oświaty i Nauki Litwy.

Badanie Programu Międzynarodowej Oceny Uczniów (PISA - Programme for International Student Assessment) to najważniejsze i największe badanie edukacyjne na świecie. Sprawdza ono stopień przygotowania 15-latków do dalszej edukacji, wymagań rynku pracy i powodzenia w dorosłym życiu. Przeprowadzane jest cyklicznie co trzy lata począwszy od 2000 r. W każdej edycji badania sprawdzane są trzy umiejętności uczniów: czytanie ze zrozumieniem, rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych oraz rozumowanie w naukach przyrodniczych. Za każdym razem jedna z tych dziedzin jest wiodącą. W tej edycji były to umiejętności związane z naukami przyrodniczymi.

Badanie PISA 2015 zostało na Litwie zrealizowane na ogólnokrajowej próbie losowej 311 szkół z litewskim, polskim i rosyjskim językiem nauczania. Próba objęła 6 525 uczniów w wieku 15 lat, którzy rozwiązywali zadania testowe wyłącznie na komputerach.

W dziedzinie nauk przyrodniczych wynik litewskich piętnastolatków jest zbliżony do wyników ich rówieśników we Włoszech, Chorwacji, Argentyny i Islandii. Litwa z 475 punktami zajęła 36-38 miejsce spośród 70 państw. Pod względem wiedzy matematycznej Litwa zdobyła 478 punktów i zajmuje 36 miejsce. Podobne wyniki osiągnęli piętnastolatkowie na Łotwie, Malcie, Węgrzech i Słowacji. Średni wynik w czytaniu i interpretacji to 478 punktów, co przekłada się na 39. miejsce wśród 70 państw. 

W czołówce krajów osiągających najwyższe wyniki w bada­niu kompetencji przyrodniczych (na tle wszystkich badanych) znajdują się kraje Dalekie­go Wschodu, a także Finlandia, Estonia i Kanada. Pierwsze miejsce zajmuje Singapur (556 pkt). Z krajów europejskich przoduje Estonia z wyni­kiem 534 pkt. (3. miejsce). Polska jest na 22. miejscu (501 pkt.). Najlepsze wyniki w dziedzinie matematyki również mają piętnastolatkowie w krajach Dalekiego Wschodu. Pierwsze miejsce - Singapur (564 pkt.). Powyżej średniej są uczniowie w Estonii (520 pkt., 9 miejsce) i w Polsce (504 pkt., 17 miejsce). W czytaniu i interpretacji czołówka to Singapur i Hongkong. Estonia jest na 6. miejscu, Polska - na 13.

Z wynikami badań PISA można zapoznać się tutaj. 

29 listopada przedstawione zostały wyniki badań międzynarodowego pomiaru osiągnięć czwartoklasistów i ośmioklasistów w matematyce i naukach przyrodniczych TIMSS, w których uczniowie z Litwy uzyskali punktację wyższą niż średnia.

Na podstawie: smm.lt, PAP