Bartosz Urbanowicz zwycięzcą krajowych „Kresów 2022”


Na zdjęciu (od lewej): Bartosz Urbanowicz, Anna Kietlińska i prof. Piotr Damulewicz, fot. Marlena Paszkowska/l24
Bartosz Urbanowicz z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie zajął I miejsce w najstarszej grupie wiekowej w krajowych eliminacjach XXXI Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy”, które odbyły się we środę, 16 listopada. Zwycięzca będzie reprezentował Litwę podczas spotkań laureatów „Kresów” w Białymstoku 5-10 grudnia. Na liście reprezentantów znaleźli się również: Stela Małyszko z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie (II miejsce), Dominik Wołkanowski z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie (III miejsce) oraz Daniel Aleks Marcinkiewicz z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie (wyróżnienie I stopnia).

Finał krajowych eliminacji odbył się we środę, 16 listopada, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Wzięło w nim udział 83 recytatorów. 

Uczestników krajowych eliminacji oceniało jury w składzie: wykładowca Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku, prof. Piotr Damulewicz, (przewodniczący), prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Anna Kietlińska, kierownik artystyczny i dyrektor Polskiego Teatru „STUDIO” w Wilnie Lilia Kiejzik oraz kierownik artystyczny, reżyser Polskiego Teatru w Wilnie Irena Litwinowicz.

Uczestnicy konkursu rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 7, dzieci od 8 do 12 lat, młodzież od 13 do 15 lat oraz młodzież powyżej 16. roku życia. Podział na cztery kategorie obowiązuje od 2020 roku. W poprzednich edycjach rywalizowano w trzech grupach wiekowych.  

Laureaci i wyróżnieni

I kategoria wiekowa (dzieci do 7 lat) 

I miejsce – Uliana Jonytė z Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu w rejonie wileńskim (nauczycielka Jolanta Markowska)
II miejsce – Gabriela Tyszkiewicz z Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach w rejonie solecznickim (nauczycielka Alicja Staszewska)
III miejsce – Laura Maria Moskal z Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie (nauczycielka Regina Sinkiewicz)

Wyróżnienia – Wiktoria Dziugiewicz z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie (nauczycielka Beata Bołądź), Vinga Byčinskytė z Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach w rejonie solecznickim (nauczycielka Regina Miłosz), Adam Jurgo z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach (nauczycielka Ingrida Staniulienė), Faustyna Bortkiewicz z Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce w rejonie wileńskim (nauczycielka Halina Michalkiewicz), Eldar Borejszo z Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace w rejonie solecznickim (nauczycielka Czesława Orłowska).

II kategoria wiekowa (od 8 do 12 lat)

I miejsce – Jan Benedykt Józef Rudnicki z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie (nauczycielka Barbara Zinkiewicz)
II miejsce – Izabelė Paula Veiknytė z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie (nauczycielka Wiesława Gawerska-Żwirblis)
III miejsce – Agnė Asteikaitė z Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu w rejonie trockim (nauczycielka Iwona Grigienė)

Wyróżnienia – Konrad Rafał Sokołowski z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie (nauczycielka Jolanta Pacyno), Jemelian Paknys z Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach w rejonie wileńskim (nauczycielka Edyta Klimaszewska), Elzė Maria Danielė z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach (nauczycielka Lilia Kutysz), Faustyna Andruszkiewicz z Gimnazjum w Ejszyszkach (nauczycielka Zenona Minakowska), Gabriel Naruniec z Gimnazjum w Mickunach w rejonie wileńskim (nauczycielka Julia Agafonowa), Marcin Grigoriew z Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu w rejonie święciańskim (nauczycielka Wioleta Skworcowa), Gracjana Paula Žukaitė z Gimnazjum w Ejszyszkach w rejonie solecznickim (nauczycielka Wacława Iwanowska).

III kategoria wiekowa (od 13 do 15 lat)

I miejsce – Paulina Siewruk z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie (nauczycielka Anna Jasińska)
II miejsce – Marcin Łogaczow ze Szkoły-Centrum Wielofunkcyjnego w Mościszkach w rejonie wileńskim (nauczycielka Danuta Czerniawska)
III miejsce – Izabela Učkuronytė z Gimnazjum w Ejszyszkach w rejonie solecznickim (nauczycielka Wacława Iwanowska)

Wyróżnienia – Oliwia Szarkowska z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach (nauczycielka Iwona Nowikiewicz), Ewelina Silko z Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach w rejonie solecznickim (nauczycielka Andżeła Dojlidko), Patrycja Korenikowa z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie (nauczycielka Janina Snarska), Julia Celestyna Turowska z Gimnazjum w Ejszyszkach w rejonie solecznickim (nauczycielka Wacława Iwanowska)

IV kategoria wiekowa (młodzież powyżej 16. roku życia)

I miejsce – Bartosz Wojciech Urbanowicz z Gimnazjum im. św. Jana Pawła w Wilnie (nauczycielka Teresa Król)
II miejsce – Stela Małyszko, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie (nauczycielka Wiesława Gawerska-Żwirblis)
III miejsce – Dominik Wołkanowski, Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie (nauczycielka Lucyna Jaglińska)

Wyróżnienie I stopnia – Daniel Aleks Marcinkiewicz z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie (nauczycielka Wiesława Gawerska-Żwirblis)

Wyróżnienia II stopnia  Dmitrij Filimonow ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie w rejonie wileńskim (nauczycielka Olga Wołkowicka), Herbert Kubiak z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie (nauczycielka Renata Slavinskienė), Michał Łotysz z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie (nauczycielka Aneta Polakiewicz).

Gratulujemy zwycięzcom i laureatom!

Na wszystkich szczeblach konkursu recytatorskiego „Kresy 2022” na Litwie wzięło udział 854 recytatorów, w zmaganiach finałowych – 83 uczestników.

Organizator eliminacji wszystkich szczebli konkursu „Kresy” na Litwie – Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” – dziękuje za wsparcie: Wydziałowi Konsularnemu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Podlaskiemu Oddziałowi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku, Domowi Kultury Polskiej w Wilnie oraz uczennicom Liceum im. Adma Mickiewicza w Wilnie, zaś w szczególności – maturzystce Izabeli Zujewicz, która z wdziękiem poprowadziła wydarzenie recytatorskie.

„Macierz Szkolna” dziękuje też wszystkim nauczycielom za pracę i wysiłek mający na celu popularyzowanie poezji polskiej na Litwie i promowanie języka polskiego oraz serdecznie gratuluje laureatom oraz wyróżnionym.

Na podstawie: Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”