Bazylika Narodzenia Pańskiego otwarta dla wiernych


Na zdjęciu: Bazylika Narodzenia Pańskiego, fot. pl.wikipedia.org
Bazylika Narodzenia Pańskiego została ponownie otwarta dla wiernych. Z powodu epidemii koronawirusa była zamknięta od 5 marca. Przebywanie w bazylice możliwe jest jedynie po spełnieniu rygorystycznych norm sanitarnych.
Drzwi kościoła zostały otwarte w obecności kapłanów katolickich oraz przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich, które opiekują się bazyliką. W mszach świętych i innych obrzędach i uroczystościach w świątyni będzie mogło uczestniczyć tylko 50 osób. Wszyscy odwiedzający bazylikę będą musieli obowiązkowo zasłaniać usta i nos oraz zachowywać dystans co najmniej dwóch metrów. Zabronione będzie całowanie lub dotykanie przedmiotów, które znajdują się w kościele. Główne wejście, które znajduje się od strony placu Bożego Narodzenia, będzie zamknięte, by zapobiec gromadzeniu się tłumu. Wejście do bazyliki będzie ściśle kontrolowane.

W niedzielę, 24 maja, otwarta została bazylika Grobu Świętego w Jerozolimie. Świątynia odwiedzana każdego roku przez miliony pielgrzymów była zamknięta od 25 marca z powodu pandemii koronawirusa. Także w niej obowiązują rygorystyczne normy sanitarne.

Bazylika Narodzenia Pańskiego to wczesnochrześcijańska bazylika w Betlejem zbudowana w miejscu, gdzie – według tradycji chrześcijańskiej – narodził się Jezus Chrystus. Bazylika jest jednym z najstarszych nieprzerwanie funkcjonujących kościołów na świecie.

Pod prezibiterium bazyliki znajduje się poświadczone tradycją i w źródłach pisanych miejsce narodzin Jezusa. Opiekę nad bazyliką sprawują Grecki Kościół Prawosławny, Apostolski Kościół Ormiański i Kościół katolicki na podstawie porozumienia z czasów imperium osmańskiego. Na terenie Groty Narodzenia znajduje się Kaplica Żłóbka, która jest własnością franciszkanów jako oficjalnych przedstawicieli Kościoła katolickiego. Główne wejście do bazyliki znajduje się od strony Nativity Square (ang. Plac Bożego Narodzenia).

29 czerwca 2012 r. bazylika Narodzenia Pańskiego w trybie nadzwyczajnym została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Na podstawie: IAR, pl. wikipedia.org