Bezprecedensowa reforma Administracji Samorządu m. Wilna


Samorząd m. Wilna, fot. Wilnoteka.lt
Na środowym posiedzeniu Samorządu Miasta Wilna zapadła decyzja o bezprecedensowej reformie administracji samorządu. W wyniku reorganizacji zostaną zlikwidowane departamenty, będzie też mniej działów.Reorganizacja obejmie przede wszystkim likwidację wszystkich 10 departamentów. Z obecnych 50 działów pozostanie 41. Zmiany będą przeprowadzone wedługo wzorca najbardziej postępowych światowych modelach zarządzania publicznego. Celem jest usprawnienie świadczenia usług mieszkańcom Wilna.

„Przyjęliśmy ważne decyzje, które samorząd wileński zmienią zasadniczo – zmniejszy się biurokracja, priorytetem będą nie wewnętrzne procesy, ale szybsza i lepsza obsługa mieszkańców, nieskazitelne świadczenie usług. To jest nasz długofalowy cel, który my niewątpliwie osiągniemy i będziemy mogli podzielić się doświadczeniem z innymi samorządami Litwy” – powiedział dyrektor Administracji Samorządu Miasta Wilna Povilas Poderskis.

P. Poderskis zapewnia, że nie zostanie zwolniony żaden z obecnych pracowników samorządu, których jest około 900.

Na podstawie: BNS, vilnius.lt