Biskupi z całej Europy przyjadą do Mińska


Abp mińsko-mohylewski Tadeusz Kondrusiewicz, fot. belarus.by
Pod koniec września Mińsk stanie się tymczasową Europejską Stolicą Biskupów Katolickich. Na zaproszenie arcybiskupa mińskiego Tadeusza Kondrusiewicza Rada Konferencji Episkopatów Europy w dniach 27 września - 1 października organizuje w Mińsku zebranie plenarne. Wezmą w nim udział przedstawiciele wszystkich episkopatów z 45 krajów europejskich. Kierownicy episkopatów Europy po raz pierwszy organizują zebranie na Białorusi.


Zebranie stanie się okazją do spotkania biskupów z kontynentu europejskiego ze społecznością katolicką na Białorusi. Będzie to też okazja do wspólnych obchodów kilku ważnych dat historycznych: 750-lecia pierwszej pisemnej wzmianki o Mińsku w kronice Nestora oraz 500-lecia wydania "Biblii Ruskiej" - przetłumaczonego przez Franciszka Skorynę na język starobiałoruski i wydanego przez niego w Pradze Pisma Świętego.

W centrum problemów podejmowanych przez zebranie plenarne biskupów będzie młodzież, szczególnie - jej pragnienia, oczekiwania, obawy oraz stosunek do stawianych Kościołowi przez stale zmieniający się świat wyzwań i zadań pastoralnych w kwestii głoszenia Ewangelii grupie ludzi, która stanowi przyszłość Kościoła.

Drugi temat zebrania plenarnego - wspólny dom europejski oraz rola Kościoła w jego budowie. Biskupi będą dyskutowali o sposobach głoszenia Chrystusa w Europie w naszych czasach.

W otwarciu Zebrania Plenarnego Rady Konferencji Episkopatów Europy wezmą udział hierarchowie Kościoła ortodoksyjnego na Białorusi, przedstawiciele innych wyznań oraz władz świeckich, w tym - egzarcha białoruski, metropolita Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Paweł. Kierowników i przedstawicieli Konferencji Episkopatów Europy przyjmie na audiencji prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka.

Tymczasem w dniach 16-18 września w Lipawie na Łotwie odbyło się spotkanie biskupów z Litwy, Łotwy i Polski. Trzydniowa wizyta była kolejnym zebraniem Zespołu Biskupów ds. Wzajemnych Kontaktów.

Idea tych spotkań zrodziła się w 1994 r. podczas 279. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w pokamedulskim klasztorze w Wigrach, położonym niedaleko granicy polsko-litewskiej. Warto nadmienić, że w latach 1799-1818 miejsce to było stolicą biskupią, z której tradycji czerpią dzisiaj diecezje: ełcka w Polsce i wiłkowyska na Litwie. Od 1995 r. Zespół Biskupów ds. Wzajemnych Kontaktów spotyka się dwa razy w roku - raz w Polsce, raz na Litwie. W 2011 r. do biskupów Litwy i Polski dołączyli biskupi z Łotwy i Białorusi. Celem tych spotkań jest wzajemne poznanie, wymiana myśli, dzielenie się doświadczeniem Kościołów lokalnych i wypracowanie wspólnego działania w duchu dialogu. Kontakty służą odkrywaniu tego, co nas łączy, z poszanowaniem tożsamości Kościołów lokalnych. Spotkanie poświęcone było głębszemu poznaniu specyfiki lokalnego Kościoła odradzającego się po trudnych doświadczeniach reżimu radzieckiego.

W lipawskim spotkaniu uczestniczyli: abp Zbigniew Stankiewicz, metropolita ryski; bp Romuald Kamiński, biskup koadiutor diecezji warszawsko-praskiej - przewodniczący Zespołu ze strony polskiej; bp Rimantas Norvila, biskup wiłkowyski - przewodniczący Zespołu ze strony litewskiej; bp Viktors Stulpins, biskup lipawski; bp Arūnas Poniškaitis, biskup pomocniczy wileński; bp Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy łomżyński, ks. Tomasz Nowaczek, prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów; ks. Mariusz Rudzinskas z Mariampola.

Na podstawie: bernardinai.lt, KAI