Biskupi zaprosili papieża Franciszka na Litwę


Abp G. Grušas, fot. wilnoteka.lt/W. Maciejkianiec
Litewscy biskupi przebywają w Watykanie z wizytą Ad Limina Apostolorum. Zgodnie z prawem kanonicznym biskupi zobowiązani są co kilka lat udawać się do Rzymu dla uczczenia grobów świętych apostołów Piotra i Pawła. Zobowiązanie obejmuje również osobiste przedstawienie papieżowi sprawozdania o stanie diecezji. W czasie jednego ze spotkań biskupi zaprosili papieża Franciszka na Litwę.
 

W poniedziałek rano litewscy biskupi koncelebrowali, razem z papieżem Franciszkiem, mszę świętą przy grobie św. Piotra Apostoła. Odbyli również trwającą ok. półtorej godziny rozmowę. Abp Gintaras Grušas podkreśla, że spotkanie odbywało się w klimacie dialogu i braterstwa: "Rozmawialiśmy bardzo otwarcie o rzeczach, które dzieją się na całym świecie, które dotykają także nas". 

Jednym z ważnych tematów rozmowy były wyzwania duszpasterskie, przed którymi staje Kościół na Litwie: "Młodzi ludzie mają do czynienia z zalewem informacji, a to nie zawsze ułatwia duchową drogę, często komplikuje ją - mówił po spotkaniu arcybiskup wileński - Zderzamy się z krótkodystansowym myśleniem i tymczasowością, które przeszkadzają w podejmowaniu tak zobowiązań małżeńskich, jak i w wyborze życia kapłańskiego lub konsekrowanego". 

Abp Gintaras Grušas zaprosił papieża Franciszka na Litwę, którą w najbliższych latach czeka kilka ważnych rocznic, takich jak 600-lecie chrztu Żmudzi,  300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Trockiej, stulecie ogłoszenia niepodległości Litwy, 25 rocznica podróży apostolskiej Jana Pawła II do krajów bałtyckich. Arcybiskup wileński wskazywał również na znaczenie podróży apostolskiej Jana Pawła II , która wzmocniła Litwę na początku drogi do niepodległości i odrodzenia Kościoła. 

 

Ad Limina Apostolorum (łac. do progów (grobów) Apostołów) - to termin w Kościele katolickim, który oznacza zobowiązanie (regulowane prawem kościelnym) niektórych członków hierarchii kościelnej (biskupów) do odwiedzenia w ustalonym czasie (co pięć lat, ale zdarza się także rzadziej), grobów świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz przedstawienia papieżowi sprawozdania odnośnie do stanu swoich diecezji. Celem jest równocześnie umocnienie więzi z następcą św. Piotra, Głową Kościoła, uznanie jego zwierzchnictwa, przyjęcie jego rad i zaleceń.

 Na postawie: BNS, lt.radiovaticana.va, wikipedia.pl