Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN apeluje do mieszkańców Wileńszczyzny


Fot. wilnoteka.lt
Zajmujemy się poszukiwaniem i identyfikacją polskich obywateli, którzy zginęli w latach 1917-1956, a ich miejsca spoczynku są nieznane.
Świadkowie tragicznych wydarzeń II wojny światowej i terroru stalinowskiego odchodzą, lecz my wierzymy, iż możliwości, jakie daje dzisiejsza nauka pozwolą w przyszłości na odnalezienie, identyfikację i godny pochówek ofiar spoczywających w nieznanych mogiłach.

Dlatego apelujemy:
  • jeżeli są państwo krewnymi osób, które zginęły podczas wojen lub w latach terroru stalinowskiego, a miejsce ich spoczynku jest nieznane
  • jeżeli posiadają państwo informacje o nieznanych miejscach pochówków ofiar faszyzmu i komunizmu.
Prosimy o kontakt:
Więcej informacji na stronie 

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji