Bogusław Grużewski i Artur Ludkowski doradcami premiera


Prof. Bogusław Grużewski, fot. wilnoteka.lt
Doradcą premiera Sauliusa Skvernelisa ds. rynku, zmniejszania ubóstwa i wykluczenia społecznego, w kwestiach polityki prorodzinnej oraz demografii będzie prof. Bogusław Grużewski, natomiast na zasadach społecznych w kwestiach mniejszości narodowych jako ekspert konsultować będzie radny Samorządu m. Wilna, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie Artur Ludkowski. Nowe obowiązki objęli w poniedziałek, 22 maja.


Od 2010 r. Bogusław Grużewski jest profesorem Katedry Pracy Społecznej Wydziału Filozofii Uniwersytetu Wileńskiego, od 2009 r. - profesorem Katedry Zarządu Litewskiej Akademii Wojskowej. W ciągu ostatnich 12 lat kierował Instytutem Pracy i Badań Socjalnych (od 2011 r. - Litewskim Centrum Badań Socjalnych, od 2014 r. - Instytutem Badań Rynku Pracy).

Artur Ludkowsk
i z wykształcenia jest ekonomistą. Od 1989 r. jest członkiem Związku Polaków na Litwie. Od 2003 r. - radny Samorządu m. Wilna z ramienia AWPL-ZChR, od kwietnia 2007 r. do lutego 2009 r. - wicemer Wilna. Wieloletni (od 2001 r.) dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie. W latach 2013-2016 był przedstawicielem mniejszości narodowych Litwy w Radzie Kultury przy Ministerstwie Kultury RL.

Artur Ludkowski, fot. wilnoteka

Na podstawie: bns.lt, inf. wł.

Komentarze

#1 Pan Okińczyc ( Okinćić?) to

Pan Okińczyc ( Okinćić?) to taka tuba panamichnikowa na Litwie wsród Polaków na Litwie. Pan Michnik , zaslużony opozycjonista w PRL- OBECNIE JAKO TZW,, AUTORYTET ,,REPREZENTYUJE SKOMPROMITOWANY TZW. SALON S(R)ALON MAINSTREAMOWY W POLSCE - wstyd go słuchać- PODOBNIE Z PANEM OKIŃCZYCEM NA LITWIE.

#2 Aktualizacja: ZW już usunęło

Aktualizacja:
ZW już usunęło informację, w sumie tak ważną dla polskiej społeczności, gdyż pokazuje że premier liczy się ze zdaniem naszej mniejszości narodowej. ZW pominęło informację o tym, że pan Ludkowski jest radnym z ramienia naszej partii AWPL-ZCHR! Przypadek? Nie sądzę.

Ale dla ZW i Okińczyca jest to mocno nie wygodne, a można zaryzykować także formułę, iż jest to jego kompromitacja.
Okińczyc będąc doradcą wielu premierów, rządów nie zrobił ANI JEDNEJ rzeczy dla POLAKÓW. Zrobił za to dobrze sobie. Załatwił swojej medialnej stajni finansowanie od lietuvisów oraz przychylność lietuviskich polityków w zamian za rozbijanie jedności wśród Polaków oraz przede wszystkim w zmian za atakowanie polskiej partii. Przez lata ZW promowało antypolskich działaczy i polityków oraz ochoczo publikowało sondaże czy opinie wytwarzane na potrzeby antypolskiej lietuviskiej propagandy.

#3 Nominacja Ludkowskiego to

Nominacja Ludkowskiego to zauważenie znaczenia ZPL i AWPL-ZCHR, choć Polacy oficjalnie są poza koalicją, to jednak rola polskich działaczy została podkreślona przez premiera.

#4 To bardzo dobrze, że doradcą

To bardzo dobrze, że doradcą Premiera został Ludkowski a nie Okińczyc, który przez 25 lat był doradcą i nie zrobił nic dla Polaków, a wręcz przeciwnie, Okińczyc zbudował swoje imperium medialne, które służy Lietuvisom po dziś dzień np. promując antypolskich polityków. Będąc doradcą podejmował działania na szkodę polskiej społeczności.

Widać coraz mocniejszą pozycję polskiej społeczności, chociaż AWPL nie jest oficjalnie w koalicji, ale liczą się z polską partią rządzący, co widać choćby po nominacji Ludkowskiego. Partia ma wysoką pozycję w litewskiej polityce

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.