Budowanie silnego zespołu nauczycielskiego w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie


fot. archiwum Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie
Wielkich rzeczy w szkole nie dokonuje jedna osoba. Dokonuje je zespół ludzi! Współpraca, komunikacja, wspólna wizja - to kluczowe elementy, które stanowią fundament silnego zespołu nauczycielskiego, są też ważnym elementem efektywnego funkcjonowania szkoły. Jako wicedyrektorki gimnazjum musimy dbać nie tylko o jakość nauczania, ale i o to, by nauczyciele byli zmotywowani, chętnie wymieniali się doświadczeniem, byli elastyczni i otwarci na innowacje. Dążąc do tych celów podczas ferii zimowych zorganizowałyśmy warsztaty i team building zespołu.

W dzisiejszym dynamicznym środowisku edukacyjnym nauczyciele odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu doświadczeń uczniów. Właśnie dlatego budowanie silnego zespołu nauczycielskiego staje się dla nas priorytetem, mającym bezpośredni wpływ na jakość nauczania i dobro uczniów naszego gimnazjum.

Bez dłuższego naradzania się postanowiłyśmy, że warto połączyć siły i zorganizować wyjątkowe wydarzenie, które miało nas zbliżyć i zbudować jeszcze silniejszy zespół nauczycielski. Nasze spotkanie miało na celu pokazać, że współpraca, rozmowa i zrozumienie są kluczowe dla tworzenia jeszcze lepszego środowiska edukacyjnego.

Rozpoczęłyśmy od czegoś prostego, ale bardzo skutecznego „łamacza lodów”. Zadanie polegało na odpowiadaniu na pytania o zainteresowaniach, planach, nauczyciele wcielali się w role dyrektora, ministra oświaty. To pozwoliło nam lepiej się poznać i zobaczyć się nawzajem poza klasowymi rolami.

Były też zabawy i współpraca w grach zespołowych. Razem musieliśmy pokonać różne trudności związane z pracą nauczycieli. To było nie tylko świetne doświadczenie, ale również okazja, by dowiedzieć się więcej o umiejętnościach i mocnych stronach kolegów.

Wiemy, że praca nauczyciela polega nie tylko na prowadzeniu lekcji, ale i na dobrej znajomości dokumentacji szkolnej i nie tylko. Dlatego zorganizowałyśmy warsztaty, które pomogły nam lepiej radzić w codziennych sytuacjach szkolnych. Zależało nam na tym, aby budować mosty i rozwiązywać problemy razem.

Podczas spotkania wspólnie podsumowaliśmy nasze osiągnięcia w dążeniu do idealnej szkoły. Współpraca uczniów, otwartość na świat, demokratyczne liderstwo, kreatywność, inicjatywy i kształtowanie osobowości grają ważną rolę w naszym gimnazjum.  Cieszymy się, że możemy być tacy jak nasi uczniowie – ciekawi, chętni odkrywania, niebojący się popełniać błędy i uczyć się. Wraz z nauczycielami określiliśmy wspólne cele, na które chcemy razem pracować.  To nie tylko sprawiło, że lepiej się poznaliśmy, ale także pokazało, że współpraca jest kluczem do sukcesu. Wspólnie pracując, dyskutując, planując możemy stworzyć jeszcze bardziej inspirujące i przyjazne środowisko edukacyjne dla naszych uczniów!

Wicedyrektorki Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie
Olga Jurkewicziene i Lucja Kołpak

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji