„Budżet partycypacyjny” w klasach 3-4 w Gimnazjum im. Sz. Konarskiego


Fot. organizatorów
Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie już dwa lata z rzędu brało udział w projekcie „Budżet partycypacyjny”, który był realizowany wspólnie z litewskim działem „Transparency International”. Wcześniejsze edycje wykazały, że uczniowie mają naprawdę ciekawe pomysły, do których zrealizowania wystarczą niezbyt duże nakłady finansowe. Projekt jednak był realizowany w klasach starszych i klasy początkowe były w pewnym stopniu pokrzywdzone. Po dwóch edycjach dla klas starszych jesienią tego roku szkolnego postanowiliśmy zorganizować pierwsza edycję dla klas 3-4.

Po przedstawieniu na czym polega inicjatywa, uczniowie mieli sporo czasu, by zastanowić się, czego konkretnie brakuje klasom początkowym. Było dużo pomysłów, ostatecznie jednak wyłoniły się 3 projekty: „Kolorowa aktywna przerwa”, „Pufy, worki do siedzenia - miejsce relaksu i wypoczynku” oraz „Szachy i warcaby - do ćwiczeń i zabawy”. Uczniowie przy pomocy Pań i Rodziców stworzyli prezentacje, w których były przedstawione nie tylko same pomysły, ale również sposoby ich realizacji oraz koszty i miejsca, gdzie to można nabyć.

W ustalonym dniu wszystkie klasy spotkały się na platformie Teams, by na ekranach zobaczyć na żywo przedstawiane projekty. Po pokazach było mnóstwo pytań ze strony innych klas, zadziwił też świetny poziom prezentacji pomysłów. Były krótkie nagrania, świetnie dobrane ilustracje, a jeden trzecioklasista napisał nawet wiersz o potrzebie posiadania puf, na swój sposób zmieniając w tym celu „Inwokację” Adama Miciewicza.

Mimo świetnie wykonanych przez wszystkie grupy prac domowych, głosowanie miało wyłonić zwycięzcę. Po przeliczeniu wszystkich głosów zwycięskim okazał się projekt grupy uczniów klas 3b oraz 4a „Kolorowa aktywna przerwa”. Gratulując zwycięzcom chcemy jednak pogratulować wszystkim zaangażowanym w tę inicjatywę, szczególnie zaś wychowawczyniom, które w wielu momentach musiały zachęcić, wesprzeć, pomóc w znalezieniu potrzebnej informacji.

Pierwszy pełny proces tworzenia budżetu partycypacyjnego rozpoczął się w brazylijskim mieście Porto Alegre w roku 1989. Stało się to tam coroczną inicjatywą. Od czasu powstania budżet partycypacyjny rozszerzył się na cały świata. W niektórych miastach został wprowadzony do szkół, uniwersytetów i instytucji kultury. Na Litwie samorząd Olity jako pierwszy zainicjował podobną inicjatywę dopiero w 2018 roku. Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie jako pierwsza placówka szkolna w Wilnie wzięła udział w podobnej inicjatywie.

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji.