Cisza wyborcza w Polsce


Cisza wyborcza w Polsce trwa od północy z piątku na sobotę do momentu zakończenia wyborów w niedzielę - przypomina Państwowa Komisja Wyborcza.
Państwowa Komisja Wyborcza podaje, że kampanii wyborczej nie można prowadzić na 24 godziny przed dniem głosowania i w dniu głosowania aż do jego zakończenia. W tym okresie zakazane jest zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też inne sposoby agitacji na rzecz kandydatów.

PKW przypomina również w wyjaśnieniu zamieszczonym na swojej stronie internetowej, że media mogą w dniu wyborów informować o przebiegu wyborów oraz pokazywać głosujących kandydatów.

PKW zaznacza, że dopuszczalne jest także prezentowanie osób zachęcających do udziału w wyborach. Jednakże - jak zastrzega - wypowiedzi tych osób nie mogą zawierać żadnych elementów agitacji na rzecz kandydatów. "Wypowiedzi tych nie powinni jednak udzielać kandydaci na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ani osoby wchodzące w skład tzw. sztabów kandydatów lub powszechnie kojarzone z danym kandydatem, gdyż może być to odbierane jako niedozwolona mobilizacja elektoratu tego kandydata" - oświadcza komisja.

Ponadto - podkreśla komisja - w sobotę przedwyborczą i w dniu wyborów (przed zakończeniem głosowania) niedopuszczalne jest publikowanie wyników badań sondażowych o szacowanej frekwencji wyborczej. W dniu wyborów natomiast można podawać informacje o cząstkowej frekwencji ustalonej przez Państwową Komisją Wyborczą na podstawie danych otrzymanych z obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie: PAP