D. Tusk: w tym tygodniu propozycje rewizji niektórych zapisów Zielonego Ładu


Na zdjęciu (od lewej): Donald Tusk i Ingrida Šimonytė, fot. BNS/Lukas Balandis
Premier Polski Donald Tusk w poniedziałek, 4 marca, podczas wizyty w Wilnie zapowiedział, że w tym tygodniu ogłosi treść propozycji zmiany niektórych zapisów Zielonego Ładu. „Europa nie musi być skazana na wojnę domową ekologii z rolnictwem” – stwierdził szef polskiego rządu.Jak mówił Donald Tusk na konferencji prasowej z premier Litwy Ingridą Šimonytė, niektóre zapisy Zielonego Ładu „nie do końca są adekwatne do rzeczywistych problemów Unii Europejskiej”, a „ochrona środowiska nie może i nie musi być w konflikcie z produkcją żywności”.

Jak zapowiedział, w najbliższych dniach będzie występował z inicjatywą rewizji Zielonego Ładu, która będzie miała na celu ochronę europejskiego rynku żywności.

„W tym tygodniu będę publicznie ogłaszał treść propozycji pod adresem Komisji Europejskiej i liderów państw członkowskich” – wskazał.

„Znajdziemy sposób, aby zapisy Zielonego Ładu nie uderzały w interesy dużych grup ludności, nie tylko rolników” - zaznaczył szef polskiego rządu.

„Europa nie musi być skazana na wojnę domową ekologii z rolnictwem” – zaznaczył.

Tusk dodał, że jest przekonany, iż w tej sprawie Polska z Litwą będą prezentować spójne stanowisko, a w dodatku jest dużo więcej państw członkowskich Unii jest gotowych do „twardej rozmowy” o Zielonym Ładzie.

„Żyjemy w warunkach wojny wypowiedzianej przez Rosję, a kwestie samowystarczalności żywnościowej są tak samo ważne, jak bezpieczeństwo militarne” – oświadczył.

  1. Šimonytė przypomniała, że rolnicy na Litwie w styczniu br. protestowali przeciwko niektórym zapisom Zielonego Ładu.

Jak podkreślała, z jednej strony wymogi dalszego ograniczenia emisji dla Litwy to „bolesne wyzwanie”, z drugiej strony społeczeństwo oczekuje czystej wody i ochrony siedlisk przyrodniczych.

W ocenie Šimonytė, we wdrażaniu Zielonego Ładu powinny być np. odstępstwa, jeśli chodzi o tempo wprowadzania nowych rozwiązań.

„Mamy wiele sugestii do Komisji Europejskiej, jak bez zapaści rolnictwa przystosować się do nowych reguł - powiedziała premier Litwy” – powiedziała.

Od kilku tygodni trwają w Polsce, a także w innych krajach UE, protesty rolnicze.

We wtorek, 27 lutego, rolnicy demonstrowali w Warszawie. Postulaty polskich rolników to odstąpienie od przepisów Zielonego Ładu, uszczelnienie granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza UE oraz obrona hodowli zwierzęcej w Polsce.

Europejski Zielony Ład wprowadza szereg wytycznych dotyczących m.in. rolnictwa umożliwiających osiągnięcie w Europie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Chodzi o wprowadzenie bardziej ekologicznej i mniej emisyjnej produkcji poprzez stosowanie odłogowania gruntów, redukcji użycia nawozów i środków ochrony roślin o połowę, obowiązkowe przeznaczenie 25 proc. areału ziemi pod uprawy ekologiczne.

Na podstawie: PAP