Decyzja sądu korzystna dla polskich szkół


Fot. vilniaus-r.lt
Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny wydał przychylne orzeczenie w sprawie kompletowania klas w polskich szkołach rejonu wileńskiego. Sprawa toczyła się między pełnomocnikiem Rządu RL w powiecie wileńskim Jurgisem Jurkevičiusem, a Samorządem Rejonu Wileńskiego. Co prawda, sąd nie uznał w pełni słusznośi argumentów samorządu i nie rozstrzygnął sprawy definitywnie. Decyzja przypomina raczej stwierdzenie: „skoro komplety juz powstały, to niech na razie będą“. Mimo to prawnicy Samorządu Rejonu Wileńskiego nazywają orzeczenie precedensowym.
Proces toczył się z powództwa pełnomocnika Rządu RL w powiecie wileńskim Jurgisa Jurkevičiusa, który wnosił o uchylenie decyzji Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego o zatwierdzonych kompletach klasowych na rok szkolny 2010/2011 w dziesięciu szkołach rejonu.

Chodziło o przestrzeganie ustalonych przez rząd wymogów w zakresie kompletowania klas w samorządowych placówkach oświatowych. Wymogi te, dotyczące między innymi liczebności klas, są zbyt restrykcyjne, nie uwzględniają stanu faktycznego istniejącego w samorządzie. Nie biorą pod uwagę swoistości regionu, na przykład jego składu narodowościowego.

Dostosowanie się do przedmiotowych wymogów oznaczałoby zamknięcie wielu szkół, które często – zwłaszcza w małych miejscowościach – są jedynymi ogniskami nie tylko oświaty, ale też kultury. Zamykanie szkół stoi również w sprzeczności z konstytucyjnym obowiązkiem nauczania osób do lat 16.

Samorządu Rejonu Wileńskiego w toku sprawy przytaczał tradycyjne argumenty: w regionach wielonarodowych rządowe wymogi nie powinny obowiązywać, ponieważ uczniowie uczą się tu w trzech pionach: polskim, litewskim i rosyjskim. Oprócz tego, tylko w tych rejonach działają tak zwane szkoły powiatowe, których założycielem jest Rząd Republiki Litewskiej.

Sąd nie poparł wyraźnie tej argumentacji, ale też nie uznał zatwierdzenia kompletów klasowych za nielegalne. W uzasadnieniu orzeczenia sądowego czytamy, że rok szkolny 2010/2011 już dobiegł połowy, klasy są skompletowane, umowy podpisane. W związku z tym zarówno uczniowie, jak i ich rodzice nie są przygotowani na żadne radykalne zmiany w procesie nauczania. Sędziowie podkreślili ponadto, że rozpatrzenie powództwa nie stanowi obrony interesu publicznego.

„W kwestii kompletowania klas do sądu był pozwany również Samorząd m. Wilna. Wówczas orzeczenie brzmiało podobnie, więc chyba można mówić o swoistym precedensie” – uważają prawnicy Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Na podstawie: inf. wł.

Komentarze

#1 Wszystko roztrzygnie się przy

Wszystko roztrzygnie się przy zatwierdzaniu antypolskiej ustawy oświatowej.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.