Do Wilna podąża rajd rowerowy „Gościńcem ku Niepodległości”


Uczestnicy rajdu przed pomnikiem w Sulejówku, fot. facebook.com/HufiecMinsk
W sobotę, 23 czerwca, do Wilna dotrą uczestnicy rajdu rowerowego szlakiem Wielkiego Gościńca Litewskiego „Gościńcem ku Niepodległości”. Rowerzyści wyruszyli 17 czerwca spod pomnika-ławeczki Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, po pokonaniu 520 km dotrą do mety – Mauzoleum Matki i Serca Syna na cmentarzu na Rossie. Hasłem przewodnim wydarzenia jest 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
Trasa rajdu prowadzi z Sulejówka, gdzie w latach 1923–1926 w dworku powstałym z darów społeczeństwa mieszkał marszałek Józef Piłsudski, przez Drohiczyn, Turośń Kościelną, Supraśl, Sokółkę, Różanystok, Giby, Berżniki, Leipalingis, Druskieniki, Marcinkańce, Orany, Ejszyszki, Soleczniki, Turgiele do Wilna.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Komenda Hufca ZHP „Mazowsze” im. 1 PLM „Warszawa” Mińsk Mazowiecki. Patronat honorowy nad rajdem objęli wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, posłowie Mieczysław Baszko i Daniel Milewski i mer rejonu wileńskiego Maria Rekść

Wicemarszałek Maria Koc zapowiedziała, że na ostatnim etapie dołączy do peletonu i razem z innymi uczestnikami rajdu do Wilna wjedzie na rowerze. 

Celem rajdu jest uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, promocja szlaku turystycznego „Wielki Gościniec Litewski” i dawnego traktu pocztowego łączącego Warszawę z Wilnem oraz popularyzacja aktywnego spędzania czasu.

Wielki Gościniec Litewski był najważniejszym szlakiem handlowym i pocztowym Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVII i XVIII wieku. Szlak łączył stolicę Korony Królestwa Polskiego ze stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego i miał wpływ nie tylko na sprawne funkcjonowanie komunikacji w granicach ogromnego państwa, ale też na rozwój miejscowości przy nim usytuowanych.

Pomysł reaktywacji dawnego szlaku jako atrakcji turystycznej zrodził się w Sokołowie Podlaskim. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem samorządów, instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i osób prywatnych, które widziały w projekcie szansę na rozwój turystyki na terenie wschodniego Mazowsza i Podlasia. Do realizacji przedsięwzięcia powołana została Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski, której celem będzie wytyczenie, oznakowanie i przede wszystkim promocja szlaku, jako jednej z największych atrakcji turystycznych wschodniej Polski.

Na podstawie: facebook.com/HufiecMinsk, polonia.tvp.pl, wielkigoscinieclitewski.pl