Dobiegły końca kadencje 6 dyrektorów placówek oświatowych rejonu wileńskiego


Fot. vrsa.lt
W miniony czwartek podczas narady kierowników placówek edukacyjnych rejonu wileńskiego pożegnano dyrektorów szkół i przedszkoli, których kadencja dobiegła końca.

W rejonie wileńskim dobiegła końca kadencja sześciu kierowników: dyrektor Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach Haliny Rawdo, dyrektor Przedszkola w Rukojniach Kristiny Repečkienė, dyrektor Żłobka-Przedszkola w Niemieżu Ireny Ališauskienė, dyrektor Przedszkola w Bezdanach Łucji Auziak, dyrektora Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach Zygmunta Jaświna i dyrektor Szkoły Podstawowej w Szumsku Janiny Zienkiewicz.

Za wieloletnią sumienną pracę dyrektorom podziękowała mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.

„Każdego dnia Administracja Samorządu, Wydział Oświaty i Wy, drodzy kierownicy, dokładamy starań i współpracujemy w wychowywaniu naszego młodego pokolenia, od którego zależy nasza przyszłość. Dziękujemy Wam za siłę w działaniu i oddanie się w całości powołaniu” – powiedziała mer. Podziękowała też za cierpliwość, siłę i niestrudzone wysiłki w przekazywaniu wiedzy młodemu pokoleniu, jego kształceniu i wychowywaniu. Odchodzący kierownicy placówek oświatowych otrzymali z rąk mer dyplomy z podziękowaniami.  

Życzenia kierownikom placówek edukacyjnych złożyła też kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego Zofia Segen oraz dyrektorzy rejonowych szkół i przedszkoli.

Po uroczystości odbyła się narada kierownictwa placówek edulacyjnych, podczas której omówiono aktualne kwestie oświatowe.

Na podstawie: vrsa.lt