Druga edycja projektu „Wspólna Lavka”/„Bendras suolas”


Fot. organizatorów
10–12 października Szkoła im. Szymona Konarskiego gościła grupę młodzieży z Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu. Już po raz drugi uczniowie dwóch szkół pogłębiali swoją wiedzę na wymianie międzyszkolnej, dzięki środkom programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty” – „WSPÓLNA LAVKA”, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.


„Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy” (Paulo Coelho). Uczestnicy projektu jak najbardziej pasują do tych, którzy odnaleźli zastosowanie swojej wiedzy na tej wymianie, gdzie się przede wszystkim mówiło o Józefie Piłsudskim i jego wkładzie w Niepodległą. Przyjazd naszych przyjaciół z Łotwy posłużył doskonałym wzbogaceniem wiedzy na ten temat.

Przede wszystkim chodzi o to, że J. Piłsudski bardzo kochał Wilno i tu spędził część swego życia. Właśnie dlatego pobyt młodzieży z Dyneburgu posłużył pokazaniu miejsc, związanych z Marszałkiem. Jako pierwszy odwiedziliśmy cmentarz na Rossie, a dokładnie mauzoleum „Matka i serce syna”, gdzie spoczęła matka Piłsudskiego i jego serce. Następnie pojechaliśmy do letniej rezydencji Marszałka, inaczej dworku w Pikieliszkach, gdzie rodzina Piłsudskich spędzała letnie urlopy, podczas których dużo czytał, spacerował i poświęcał czas swym córkom. Gdyż pogoda nam dopisała, zrobiliśmy sobie kilka upamiętniających zdjęć. Następnym punktem był Zułów, gdzie 5 grudnia 1867 roku urodził się J. Piłsudski. W owych czasach rodzinny majątek należał do największych w okolicy, ale wielki pożar, po którym rodzina przeniosła się do Wilna, spowodował, że cały dwór został zniszczony. Właśnie w tym miejscu, gdzie kiedyś stała kołyska Ziuka, prezydent RP Ignacy Mościcki wraz z Marszałkową zasadzili dąb – symbol wieczności i pamięci.

Osobowość J. Piłsudskiego przybliżył nam wykład prodziekana ds. Ogólnych Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Jarosława Wołkonowskiego, profesora Uniwersytetu w Białymstoku. Temu celowi służyła również debata o Józefie Piłsudskim: przede wszystkim chodziło o bardziej dokładne przyjrzenie się tej postaci, umówienie kilku jego cytatów oraz naszych wartości dotyczących bycia Polakami, ale i polskości, dyskutowaliśmy także o tym, czym jest patriotyzm.

Projekty, których celem są spotkania, gdy się udoskonala wiedzę z historii oraz innych dziedzin są bezwarunkowo pożyteczne. Każdy może odnaleźć coś swego i oczywiście się nie zasmuci, bo przecież „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” (Józef Piłsudski).

Karina Dzisiewicz
Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji