Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu Romów


Jedna z nielicznych zachowanych fotografii więźniarki obozu cygańskiego, fot. auschwitz.org
Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu Romów we wtorek, 2 sierpnia, zostanie uczczony w Wilnie: o godz. 14 przy pomniku w Ponarach będą złożone kwiaty (wśród zamordowanych tu około 100 tys. osób byli również Romowie), w Muzeum Ofiar Ludobójstwa (ul. Aukų 2A) o godz. 16 obędzie się projekcja filmu "Papusza" o życiu romskiej poetki Bronisławy Wajs.Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów odbędą się we wtorek w byłym niemieckim obozie zagłady Auschwitz II-Birkenau z udziałem ocalonych Romów i Sinti, przedstawicieli władz i dyplomatów Polski. 2 sierpnia przypada 72. rocznica likwidacji tzw. obozu rodzinnego dla Cyganów (Zigeunerfamilienlager). Nocą Niemcy zgładzili w komorze gazowej 2897 żyjących jeszcze Romów. Dla upamiętnienia ofiar tej zbrodni Parlament Europejski ustanowił 2 sierpnia Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu Romów podczas II wojny światowej.

Romowie stanowili pod względem liczebności trzecią grupę deportowanych do KL Auschwitz, po Żydach i Polakach. Transporty z nimi przyjeżdżały z czternastu państw. Trafiali głównie do obozu cygańskiego. Między 26 lutego 1943 r. a 21 lipca 1944 r. Niemcy deportowali tam blisko 21 tys. osób.

Ogółem w Auschwitz więzionych było ok. 23 tys. Romów. Niemcy zamordowali ok. 21 tys. Pozostałych przeniesiono do innych obozów. Szacuje się, że w wyniku prześladowań i terroru w latach III Rzeszy śmierć poniosła połowa z liczącej około 1 miliona mieszkańców populacji Romów zamieszkującej obszary okupowane przez Niemców, w niektórych zaś krajach zginęło 80 proc. ludności romskiej. Szacuje się, że jeszcze w czerwcu 1941 r. na Litwie mieszkało około 1,5 tys. Romów. Co trzeci podczas wojny zginął. Przetrwali ci, którzy prowadzili osiadły tryb życia.

Według danych ostatniego Powszechnego Spisu Ludności z roku 2011 na Litwie mieszka nieco ponad 2,1 tys. Romów, co stanowi 0,07 proc. ogółu mieszkańców kraju.  

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt, PAP 

Komentarze

#1 Nie "Romow" tylko Cyganow.

Nie "Romow" tylko Cyganow. Probujcie byc soba w Wilnotece a nie kopiowac nowomowe od innych.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.