EFHR przekazała OBWE raport dot. przestępstw z nienawiści w 2019 r.


Fot. EFHR
Dziesięć przestępstw motywowanych nienawiścią znalazło się w raporcie Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR), przygotowanym dla Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).


Raport EFHR zawiera informacje na temat przestępstw z nienawiści, do których doszło na Litwie w 2019 r. Fundacja podkreśla jednak, że ze względu na rażąco niski wskaźnik zgłaszania tego typu zdarzeń policji, dokładna liczba przestępstw motywowanych nienawiścią każdego roku pozostaje nieznana.

16 listopada, w związku z Międzynarodowym Dniem Tolerancji, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ang. Office for Democratic Institutions and Human Rights, ODIHR) publikuje coroczne statystyki dotyczące przestępstw z nienawiści. Dotyczą one incydentów zgłaszanych przez władze publiczne, społeczeństwo, organizacje międzynarodowe i Stolicę Apostolską we wszystkich krajach członkowskich OBWE. Jak zauważa ODIHR, zgłoszenia obywateli są ważne, ponieważ uzupełniają oficjalne dane dostarczane przez państwa członkowskie i potwierdzają fakt, że niektóre przestępstwa z nienawiści nie są rejestrowane.

Przestępstwa z nienawiści różnią się od innych czynów motywacją. Jak wskazuje ODIHR, są one skutkiem „uprzedzeń, stereotypowych założeń, nietolerancji lub nienawiści wobec grup o charakterystycznych cechach wspólnych dla jej członków, takich jak rasa, pochodzenie etniczne, język, religia, narodowość, orientacja seksualna, płeć, tożsamość płciowa, niepełnosprawność lub inne podobne cechy”. Przestępstwa z nienawiści mogą być skierowane w stronę osób należących do określonych społeczności, jak również budynków mieszkalnych, miejsc kultu, domów kultury itd. Wśród przestępstw motywowanych nienawiścią na Litwie w 2019 r. znalazły się:

  • trzy przypadki antysemityzmu,
  • dwa incydenty motywowane nienawiścią i/lub uprzedzeniami wobec chrześcijan,
  • dwa incydenty motywowane nienawiścią i/lub uprzedzeniami wobec muzułmanów,
  • dwa incydenty motywowane nienawiścią i/lub uprzedzeniami wobec orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, oraz
  • jeden incydent motywowany nienawiścią i/lub uprzedzeniami wobec Romów i Sinti.

Lista przestępstw z nienawiści na Litwie została przekazana ODIHR.

Szczegółowe informacje na temat przestępstw motywowanych nienawiścią popełnianych w krajach członkowskich OBWE można znaleźć na stronie internetowej.

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji