EFPC: Laureat Nagrody Nobla krytykuje Litwę


Konferencja w Wilnie zorganizowana przez EFPC, fot.wilnoteka.lt
We wtorek, 6 września 2011 r., media poinformowały o ważnym i bardzo wyraźnym geście byłego prezydenta RP Lecha Wałęsy, który odmówił przyjęcia odznaczenia Krzyża Wielkiego Orderu Witolda Wielkiego z rąk Pani Prezydent Republiki Litewskiej Dalii Grybauskaitė, wyrażając tym samym zaniepokojenie sytuacją dotyczącą respektowania na Litwie praw Polaków do języka, kultywowania tradycji i szacunku dla kultury polskiej. Decyzja ta jest m.in. konsekwencją działań podjętych przez Europejską Fundację Praw Człowieka.
30 sierpnia 2011 r. Fundacja skierowała do Pana Prezydenta Lecha Wałęsy list z prośbą o odmowę przyjęcia wysokiego odznaczenia litewskiego z rąk Pani prezydent Litwy. W liście informowano również o sytuacji polskiej mniejszości na Litwie i powszechnych przypadkach nierespektowania jej praw w państwie.

Fundacja w wskazała również na fakt, że imię i nazwisko Pana Prezydenta zostało zlituanizowane i w litewskiej wersji dekretu stał się „Lechas VALENSA”, czyli osobą, która nie istnieje. Jest to na tyle nie zrozumiałe, że przepisy prawa litewskiego zezwalają na pisownię imion i nazwisk cudzoziemców w oryginalnej wersji. Oznacza to, że Laureat Pokojowej Nagrody Nobla w ocenie Pani Prezydent Litwy, ma niższą rangę niż np. największy na Litwie szwedzki bank „Swedbank” czy też marka samochodu „BMW”, które są pisane na Litwie z literą „W”.

Gest byłego prezydenta RP Lecha Wałęsy w obronie praw mniejszości polskiej na Litwie, zagwarantowanych w prawie międzynarodowym, będzie miał niewątpliwy wydźwięk w Polsce, Litwie i na świecie oraz mamy nadzieję pociągnie za sobą pozytywne i daleko idące konsekwencje w postaci długo oczekiwanych kroków władz litewskich wobec Polaków na Litwie. Pokładamy nadzieję, że tak też się stanie.

Europejska Fundacja Praw Człowieka www.efhr.eu,
e-mail: efhr@efhr.eu
tel: +37069150822