Europejska Fundacja Praw Człowieka tropi przejawy nienawiści rasowej


Logo Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, fot. efhr.eu
22 sierpnia bieżącego roku do Prokuratury Generalnej Litwy Europejska Fundacja Praw Człowieka skierowała wniosek o wszczęcie postępowania karnego przeciwko osobie, która na wideo zamieszczonym w portalu internetowym Youtube odnosiła się w sposób pogardliwy, poniżający i obraźliwy wobec osób przynależących do narodów polskiego i żydowskiego.
Podstawą prawną skargi jest art. 170 (ust. 2 i 3) Kodeksu Karnego, który penalizuje podżeganie przeciwko jakiemukolwiek narodowi, rasie, etnicznej, religijnej lub innej grupie osób. W naszej ocenie autor wideo zachowywał się niezgodnie z normami wyznaczonymi przez międzynarodowe umowy ratyfikowane przez Republikę Litewską, Europejską Konwencję Praw Człowieka oraz Konstytucję RL.

Na upublicznionym filmie owczarek niemiecki szczeka, staje się agresywny i groźny w momencie wypowiadania w języku litewskim słów "Polak" oraz "Żyd". Wskazuje to jednoznacznie na to, że pies został wytresowany jako narzędzie, które może posłużyć do zaatakowania osób, które przez ich właściciela zostaną nazwane "Polak" oraz "Żyd".

Na danym wideo otwarcie szydzi się, upadla i podżega się do nienawiści wobec przedstawicieli innych narodów. Wobec tego powstaje odpowiedzialność karna przewidziana w art. 170 Kodeksu Karnego Republiki Litewskiej. Chcemy zwrócić uwagę, że osoba upowszechniła obrażające wideo, korzystając z sieci internetowej, w celu dotarcia do jak największego grona odbiorców.

Skarga została sporządzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka, której głównym celem jest promowanie działalności obywatelskiej oraz zabieganie o szanowanie praw marginalizowanych grup społecznych zarówno ze względu na ich etniczne pochodzenie, status socjalny, wyznanie, jak i płeć.

Celem kampanii jest to, by ci wszyscy, którzy bez zahamowań i jakichkolwiek oporów naruszają godność innych, nie czuli się bezkarni. Dodatkowo Fundacja chciałaby spowodować, by organy państwowe odpowiedzialne za przestrzeganie prawa zaczęły dostrzegać powagę sytuacji oraz zagrożenie, które jest z tym związane.