Forum „Czwórka Lubelska – idea czy rzeczywistość”


Fot. lrp.lt
Potrzeba zacieśniania współpracy regionalnej pomiędzy Litwą, Polską, Ukrainą i Białorusią była jednym z czołowych tematów dyskusji podczas spotkania intelektualistów z czterech państw, uczestników forum „Czwórka Lubelska – idea czy rzeczywistość”, które odbyło się w czwartek, 24 września, w Pałacu Prezydenckim w Wilnie. Przedsięwzięcie było poświęcone 20. rocznicy śmierci wybitnego polskiego intelektualisty i publicysty Jerzego Giedroycia.


Solidarność i potrzeba współpracy Litwy, Polski, Białorusi i Ukrainy, określanej jako „lubelska czwórka” były najważniejszymi tematami dyskusji z udziałem polityków, dyplomatów, dziennikarzy, historyków, naukowców.

Organizatorzy i uczestnicy spotkania byli zgodni, że forum jest jednym z narzędzi budowania wspólnej tożsamości regionu, tym samym stworzenia spójnej współpracy bliskich sobie krajów i kreowania spójnej polityki zagranicznej.

Nieprzypadkowo forum było poświęcone 20. rocznicy śmierci znanego polskiego intelektualisty, publicysty i wydawcy Jerzego Giedroycia (1906–2000). Łącząc kwestie historyczne i polityczne dyskusja koncentrowała się wokół kilku pomysłów Giedroycia, które, jak podkreślano, „nie straciły na wartości i aktualności w XXI wieku”.

Organizatorzy przedsięwzięcia wskazywali na konieczność ponownego przemyślenia tez Giedroycia, że wolna Polska nie jest możliwa bez wolnej Litwy, Białorusi i Ukrainy. „Można to parafrazować, iż niepodległość Litwy jest współzależna od losów Białorusi i Ukrainy” - powiedział prof. Alvydas Nikžentaitis, prezes zarządu Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia, jeden z organizatorów forum „Czwórka Lubelska – idea czy rzeczywistość”. Forum było też swoistym wyrazem poparcia dla Białorusi.

Po sfałszowanych wyborach prezydenckich wydarzenia u naszych sąsiadów budzą poważne zastrzeżenia zarówno w kontekście przemocy reżimu wobec własnych obywateli, jak i ingerowania Rosji w sprawy wewnętrzne tego kraju, budzą też niepokój co do dalszego rozwoju sytuacji u sąsiadów” - wskazywano podczas posiedzenia forum.

Rezolucja, którą na koniec forum przyjęli jej uczestnicy, nakreśla szereg zadań na rzecz współpracy regionalnej tzw. czwórki lubelskiej. Wskazano w niej m.in. na konieczność wzmacniania więzi kulturowych.

Forum wystąpiło też z inicjatywą powołania czterostronnej platformy na rzecz współpracy regionalnej z udziałem przedstawicieli środowisk intelektualnych Litwy, Polski, Ukrainy i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego Białorusi.

Na podstawie: inf. wł., lrp.lt, wilno.tvp.pl, BNS