Forum Współpracy i Dialogu Polsko-Litewskiego ogłosiło tegorocznych laureatów Nagrody im. J. Giedroycia


Statuetka Nagrody im. Jerzego Giedroycia, fot. wilnoteka.lt
Prof. Jan Widacki i dr Małgorzata Kasner zostali laureatami Nagrody im. Jerzego Giedroycia, przyznawanej przez Forum Współpracy i Dialogu Polsko-Litewskiego im. J. Giedroycia za zasługi na rzecz budowania mostów porozumienia pomiędzy Polakami a Litwinami. Uroczystość wręczenia statuetek odbędzie się 26 sierpnia w Wilnie, w pałacu Chodkiewiczów.


Jan Widacki
 był pierwszym ambasadorem Polski na Litwie po wznowieniu stosunków dyplomatycznych między wolną już Polską i niepodległą Litwą. W latach 1992-1996 odbudowywał skomplikowane relacje polsko-litewskie, doprowadzając w 1994 r. do podpisania traktatu między sąsiadami. Był różnie postrzegany w litewskim środowisku, jak i wśród polskich działaczy na Litwie. Z wykształcenia jest prawnikiem, adwokatem. 

Nagrodę im. Jerzego Giedroycia Forum przyznało również Małgorzacie Kasner, wieloletniej dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie. Małgorzata Kasner jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwentką Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją lituanistyczną. 

Podczas uroczystości w pałacu Chodkiewiczów laudacje na cześć tegorocznych laureatów wygłoszą dyrektor Litewskiego Muzeum Sztuki Romualdas Budrys i litewski dyplomata Vygaudas Ušackas.

Nagrodzona zostanie również firma, która najbardziej przyczyniła się do wzmocnienia polsko-litewskich kontaktów biznesowych. To wyróżnienie Forum przyzna wspólnie z Polsko-Litewską Izbą Handlową. 

Forum Współpracy i Dialogu Polsko-Litewskiego im. J. Giedroycia wspólnie z Ośrodkiem Studiów Europy Wschodniej jest też organizatorem konferencji poświęconej 25-leciu wznowienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Litwą, która 26 sierpnia odbędzie się w Wilnie, w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i  Nauk Politycznych. Naukowcy, politolodzy i politycy będą dyskutować na temat osiągnięć i porażek minionego ćwierćwiecza w relacjach między dwoma sąsiednimi państwami. 

Forum Współpracy i Dialogu Polsko-Litewskiego im. J. Giedroycia powstało w 2012 r. z inicjatywy intelektualistów polskich i litewskich. Po raz pierwszy Nagroda im. Jerzego Giedroycia została przyznana w 2014 r. Przyjęto zasadę, że jednego roku nagrodę przyznaje strona litewska, następnego - polska. W 2014 r. litewscy intelektualiści uhonorowali redaktora "Gazety Wyborczej" Adama Michnika i dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr. hab. Bogdana Szlachtę. W 2015 r. polscy intelektualiści wyróżnili prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa oraz poetę i tłumacza Tomasa Venclovę.

Na podstawie: forumpolskalitwa.pl, inf.wł.

Komentarze

#1 Michnik, Widacki...

Michnik, Widacki... Towarzystwo popierające interes lietuviski a nie polski. Ale po nich trudno się spodziewać czego innego, bo to osoby zaczadzone ideą giedroyciową.

Jest jeszcze inny paskudny szkodnik.
To kolejny "giedroyciowiec" Aleksander Radczenko, który całkowicie zaprzedał się siłom zwalczającym polskość. Zaprzedał się dosłownie pracując dla lietuvisów.
Warto przeczytać o lietuviskiej agenturze, która usiłuje zatruwać umysły:

http://mojekresy.pl/aleksander-vile-radczenko-pozyteczny-idiota-czy-agen...

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.