Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego - w międzynarodowym projekcie współpracy szkół


Uczestnicy projektu podczas pobytu w Portugalii, fot. Wanda Andruszaniec
Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie wspólnie ze szkołami z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Polski oraz Grecji przystąpiło do projektu "Erasmus+" pod tytułem "Geocaching In and Out the Classroom - Minds on the Move".

Ten międzynarodowy projekt proponuje nową metodę nauczania, podczas której najnowsze technologie nie będą przeszkadzać uczniom na lekcjach, a będą ich pomocnikami. Korzystając z telefonów i GPS-ów, uczniowie wyjdą poza mury szkoły i przy ich pomocy na praktyce zastosują teorytyczne wiadomości otrzymane podczas lekcji.

Do projektu wpisało się 32 uczniów i 10 nauczycieli. W projekcie bierze udział siedem państw. Uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły będą mieli możliwość gościć w tych krajach oraz przyjmą u siebie koordynatorów projektu.

W dniach od 27 listopada do 3 grudnia w Portugalii odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu. Podczas spotkania omówiono warunki projektu, odbyły się praktyczne zajęcia z geocachingu, stworzono platformy internetowe e Twinning i Google drive, na których będą prowadzone dzienniki opisujące działalność uczestników.

Czeka nas dużo ciekawej pracy, gdyż projekt rozliczony jest na dwa lata.

Koordynator projektu
Wanda Andruszaniec 

Materiał nadesłany. Publikacja bez skrótów i redakcji