Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie znów wśród najlepszych


Fot. Wilnoteka.lt/ E. Iwaszko
Czasopismo „Reitingai” podsumowało miniony rok szkolny. Na podstawie wyników egzaminów maturalnych, olimpiad przedmiotowych, osiągnięć sportowych wyłoniono najlepsze w kraju gimnazja, progimnazja i szkoły podstawowe. W zestawieniach nie brakuje polskich szkół Wilna i Wileńszczyzny. Najczęściej wymieniane jest Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.

Podsumowując wyniki ubiegłorocznej sesji maturalnej, opublikowano listy 50 najlepszych z każdego przedmiotu szkół. Świetne wyniki egzaminu z informatyki pozwoliły Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie uzyskać 2. miejsce w tej kategorii i wyprzedzić takie renomowane placówki jak Vilniaus licėjus czy „Saulės” privati gimnazija.  

Ponadto Gimnazjum im. Jana Pawła II znalazło się wśród 50 najlepszych placówek edukacyjnych Litwy dzięki dobrym wynikom matury z języka rosyjskiego (19 miejsce), języka niemieckiego (31-32 miejsce), matematyki (48 miejsce) i historii (46 miejsce).

Najwięcej polskich szkół znalazło się na liście podsumowującej wyniki matury z języka rosyjskiego. Świetną znajomością tego języka mogą pochwalić się abiturienci Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie, Gimnazjum im. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze, Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie, Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Trokach, Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole, Gimnazjum w Pogirach, Gimnazjum im. St. Kostki w Podbrzeziu, Gimnazjum w Mickunach, Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach oraz Gimnazjum im. T. Kowickiego w Bujwidzach.

Wśród 50 szkół, które w minionym roku szkolnym najlepiej przygotowały swoich uczniów do egzaminu z historii znalazły się Gimnazjum Inżynieryjne im. J. Lelewela w Wilnie, Gimnazjum im. S. Batorego w Ławaryszkach oraz Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie. Maturzyści tego ostatniego również świetnie poradzili sobie z geografią.

Uczniowie Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu uzyskali dobre wyniki z egzminu z języka niemieckiego. Matura z biologii została wysoko oceniona w Gimnazjum im. T. Koniwckiego w Bujwidzach, w Gimnazjum w Ejszyszkach oraz Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach. Z fizyką poradzili sobie świetnie wychowankowie Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego oraz Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach.

Niestety, szkół polskich brakuje na listach podsumowujących wyniki matur z języków litewskiego i angielskiego, a także z chemii.

Czasopismo „Reitingai” w oddzielnym artykule omawia też problem opuszczonych lekcji. W ciągu roku szkolnego 2018/2019 było ich w skali kraju aż… 28 mln!

W rankingu uczelni wyższych, jak i w latach poprzednich, najwyżej uplasował się Uniwersytet Wileński.

Na podstawie: „Reitingai”